Miks on emad sageli pereeluga vähem rahul kui isad?

Perekohustuste ebavõrdne jaotus mõjutab vanemate rahulolu.

FOTO: Shutterstock

Kodune tööjaotus ja laste eest hoolitsemisega seotud kohustused jagunevad peredes jätkuvalt ebavõrdselt – naised ja mehed panustavad pere eest hoolitsemisse erinevalt ning see mõjutab nende rahulolu ja stressi taset.

Teadusuuringutest on selgunud, et ka tänapäeval – olukorras, mil nii ema kui ka isa töötavad täiskohaga – langeb emadele suurem osa kodustest ning lastega seonduvatest kohustustest. Teadlased leidsid, et naised teevad nädalas keskmiselt 18 tundi koduseid töid ning mehed 10 tundi. See mõjutab seda, kuivõrd on üks või teine vanem pereeluga rahul ning milline on tema stressi tase.

Samast uuringust selgus, et 53 protsenti naistest leiab, et veedab piisavalt aega lastega koos, kuid vaid 36 protsenti meestest tunneb sama. Uuringus osalenud mehed sooviksid suuremat rolli laste eest hoolitsemisel. Isad veedavad laste eest hoolitsedes keskmiselt kaheksa tundi nädalas, naised 14 tundi nädalas. Samuti on teadlased kindlaks teinud, et isad, kes oma lastega rohkem aega veedavad – tehes just arendavaid tegevusi – on õnnelikumad.

Oluline on ka see, millele kulub lastega koos veedetud aeg, sest see mõjutab vanemate rahulolu ning õnnetunnet. Uuringutest on selgunud, et naised veedavad küll rohkem aega lastega, kuid see aeg kulub sageli laste koolitöödes aitamisele, söögitegemisele või muudele laste juuresolekul tehtud toimetustele. Isad seevastu veetsid rohkem aega lastega mängides. Sellest tulenevalt tunnevad emad vähem õnnetunnet, rohkem pinget ja stressi. Isad seevastu saavad lastega mängimisest rohkem rõõmu, sest nende koduste kohustuste koorem on väiksem.

Selleks, et vältida peresuhtes pingeid ning et üks vanem ei peaks kandma liiga suurt koormat üksinda, tuleks jälgida, et ka laste eest hoolitsemisel panustaksid vanemad võrdselt.