Oluline põhjus, miks tõsta miinimumpalka

Madala sissetulekuga inimeste hulgas on enesetappude protsent suurem.

FOTO: Shutterstock

Ameerika teadlased leidsid pikaajalise uuringu tulemusel, et enesetappude protsent ühiskonnas kasvab aeglasemalt neis osariikides, kus on hiljuti tõstetud miinimumpalka.

Enesetapp on globaalselt kümnes surma põhjus ning Ameerika Ühendriikides on enesetappude protsent 1999. aastast 33 protsenti suurenenud. Elatustase mõjutab inimeste vaimset ja füüsilist tervist – madalama sissetulekuga inimeste seas on enesetappude arv oluliselt suurem.

Teadlased on varem kindlaks teinud, et miinimumpalga tase mõjutab inimeste elukvaliteeti mitmel moel. Näiteks neis osariikides, kus on hiljuti miinimumpalka tõstetud, lõpetavad madala sissetulekuga inimesed suurema tõenäosusega haridustee ning saavad ligipääsu tervishoiuteeustele. Lõpetatud haridustee tagab inimestele võimaluse oma elatustaset ise tõsta ning suurendab inimeste valikuid tööturul. 

Uuringus jälgisid Põhja-Carolina ülikooli teadlased 50 osariigi vaimse tervise ja miinimumpalga andmeid ajavahemikus 2006–2016. Sel perioodil sooritas enesetapu 432 000 ameeriklast. Teadlased analüüsisid kõigis osariikides tehtud miinimumpalga muudatusi ning selgitasid välja, kuidas mõjutas see enesetappude arvu. Uuringu vältel oli keskmine miinimumpalk kaheksa dollarit tunnis ning iga ühe-dollariline tõus vähendas enesetappude arvu 1,9 protsenti.

Miinimumpalga tõstmine parandab oluliselt madala sissetulekuga inimeste elukvaliteeti ja võimalusi ühiskonnas paremini hakkama saada. Samuti vähendab see vaimsete häirete riski ning enesetappude arvu ning parandab ligipääsu sotsiaalteenustele, sh tervishoid. Uuringus arvestati asjaolu, et osariigid erinevad üksteisest oluliselt nii elatustaseme, tööhõive kui ka tööturu võimaluste poolest ning uuringu tulemuste arvutamisel võeti neid erinevusi arvesse. Teadlased selgitavad, et enesetappude protsenti mõjutavad muuhulgas ka teised tegurid, kuid kuna seos oli tuvastatav iga osariigi andmetes, on selge, et miinimumpalga tase mõjutab teatud määral inimeste vaimset tervist.