E, 21.09.2020

Teadlased hoiatavad: Facebooki kasutamine teeb õnnetuks

Sotsiaalmeedia.

FOTO: Shutterstock

Teadlased tegid kindlaks, et inimesed veedavad Facebookis keskmiselt tund aega ning samuti tehti kindlaks, et Facebook on esimene rakendus, mille nutitelefonide kasutajad hommikuti avavad.

Tähendusrikas inimsuhtlus on vaimse ja füüsilise tervise seisukohast väga oluline. Teadlased hoiatavad, et virtuaalne suhtlus ei asenda päris suhtlust ega mõju inimese vaimsele tervisele samal moel. Samuti on kindlaks tehtud, et liigne Facebooki kasutamine mõjub vaimsele tervisele hoopis halvasti.

Varasematest uuringutest on selgunud, et sotsiaalmeedia kasutamine vähendab päris suhtlust, sest inimestel on lihtsam virtuaalselt suhelda. Virtuaalne suhtlemine ei rahulda inimeste sotsiaalseid vajadusi, vaid suurendab hoopis ärevuse ja meeleoluhäirete riski. Samuti on kindlaks tehtud, et sage sotsiaalmeedia kasutamine sunnib inimesi end teistega rohkem võrdlema ning muudab nad ebakindlamaks.

Teadlased korraldasid uuringu, milles kasutati 5208 inimese andmeid – osalejatel paluti hinnata oma rahulolu, vaimset ja füüsilist tervist, kehamassiindeksit. Osalejad pidid kirjeldama ka seda, milline oli nende suhtlus sotsiaalmeediast väljaspool. Samuti pidid osalejad hindama oma aktiivsust sotsiaalmeedias. Selle alla arvestati postitustele reageerimist, linkide avamist ja ise postituste tegemist.

Tulemustest selgus, et päris suhtlusel oli vaimsele ja füüsilisele tervisele väga positiivne mõju. Mida rohkem inimesed sõpradega kokku said, seda rohkem olid nad eluga rahul ning seda parem oli nende enesekindlus. Mida aktiivsemad inimesed Facebookis olid, seda kehvem oli nende vaimne tervis ja seda vähem olid nad rahul iseenda ja oma eluga.