Euroopas kasutusel olev pestitsiid hävitab inimeste tervist

Pestitsiidid seavad ohtu inimeste tervise.

FOTO: Shutterstock

Hiljutisest uuringust on selgunud, et kokkupuude levinud pestitsiidiga suurendab oluliselt krooniliste haiguste ja varajase surma riski.

Teadlased uurisid püretroidide ehk ühe kõige levinuma pestitsiidigrupi mõju inimese tervisele. Inimesed kasutavad püretroide põllumajanduses ning ka elumajades parasiiditõrjeks. Püretroidid moodustavad 30 protsenti maailmas kasutatavatest pestitsiididest ning on laialdaselt kasutusel ka Euroopa Liidu riikides. Varasematest uuringutest on selgunud, et püretroidid võivad takistada aju arengut, vähendada viljakust ning suurendada mitme kroonilise haiguse nagu diabeedi, südamehaiguste ja Parkinsoni tõve riski.

Pestitsiidid satuvad inimese organismi sissehingamisel või läbi naha imendudes. Selleks, et hinnata püretroidide mõju inimtervisele, vaadeldi 2116 inimese terviseandmeid ning kogut ajavahemikus 1999–2002 kõigilt osalejatelt uriiniproovid, mille abil määrati püretroidi sisaldus inimorganismis. Teadlased jälgisid osalejate tervisenäitajaid 2015. aastani. Uuringus arvestati teisi võimalikke tegureid nagu vanus sugu, rass, majanduslik staatus, elustiil, suitsetamine ja kehakaal.

Uuringu tulemustest selgus, et neil inimestel, kelle uriinis leidis kõige rohkem püretroidi, oli 56 protsenti suurem risk surra kui neil, kelle püretroidi sisaldus oli väiksem. Samuti segus, et suure püretroidi sisaldusega osalejatel esines kolm korda rohkem südamehaiguseid kui teistel.