Juba 4-aastased lapsed seostavad selle omadusega pigem mehi

Lapsed õpivad soostereotüüpe väga noorelt.

FOTO: Shutterstock

Oslo Ülikooli ja Claude Bernard Lyoni Ülikooli teadlased korraldasid uuringu, mille tulemusel leiti, et juba 4-aastased lapsed seostavad võimu pigem mehelikkusega. Teadlased uurisid, kuidas tajuvad võimusuhteid meeste ja naiste vahel Prantsusmaa, Liibanoni ja Norra 3–6-aastased lapsed.

Katse esimeses osas näidati lastele pilte, millel oli kaks sootunnusteta tegelast, kelles ühe kehahoiak oli domineeriv ja teise kehahoiak alandlik. Lastel tuli arvata, kumb tegelastest on võimsam ning seejärel pakkuda, kumb võiks olla poiss ja kumb tüdruk. Leiti, et enamik 4-aastastest poistest ja suur osa tüdrukutest pidas domineeriva hoiakuga tegelast poisiks.

Katse teises osas pidid lapsed ütlema, kumma tegelasega nad ise rohkem samastuvad. Leiti, et poisid tajusid end pigem domineeriva tegelase rollis, aga tüdrukud tajusid end nii domineeriva kui alandliku tegelase rollis.

Katse viimases järgus vaatasid lapsed kahe nuku vahel läbimängitud suhtlusakte. Esimeses suhtlussituatsioonis pidid nukud omavahel mängima ning üks nukk surus oma eelistusi teisele väga tugevalt peale. Teises situatsioonis oli ühel nukul rohkem raha, et osta jäätist. Lastel paluti arvata, kumb nukk on poiss ja kumb tüdruk. Enamik poisse pidas oma soove peale surunud nukku ja suurema rahasummaga nukku poisiks. Tüdrukud ei kaldunud ei ühe ega teise soo poole – pooled tüdrukud pidasid domineerivat nukku poisiks ja pooled tüdrukuks.

Uuringu tulemustest on selgunud, et poisslapsed seostavad võimu rohkem mehelikkusega kui tütarlapsed ning et soostereotüübid kinnistuvad väga varases lapsepõlves. Teadlased soovivad välja selgitada, mis vanuses ja miks hakkavad ka tüdrukud võimu pigem mehelikkusega seostama, kui 4-aastaselt suudavad nad ise samuti võimuga samastuda.