L, 24.10.2020

Magistritööst selgus, et kanepi tarvitamine on Eesti noorte seas sagenenud

Kanepi tarvitamine noorte seas on sagenenud.

FOTO: Shutterstock

Uuringust selgus, et ajavahemikul 2003. kuni 2015. aastani suurenes kanepi tarvitamine kooliõpilaste hulgas. 

Lisaks selgus uuringust, et kasvas ka noorte osakaal, kes pidasid kanepit kergemini kättesaadavaks ja arvasid, et selle tarvitamine kuni paaril korral on tervisele ohutu, vahendab ERR Novaator

Merili Tamson kaitses 2019. aasta kevadel Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudis magistritöö «Kanepi tarvitamine ja sellega seotud tegurid Eesti 15–16 aasta vanuste kooliõpilaste seas», kus ta analüüsis Euroopa kooliõpilaste alkoholi ja narkootikumide tarvitamise küsitlusuuringu Eesti andmeid. Valim koosnes 9590 õpilasest, kellest 4757 olid poisid ja 4833 tüdrukud.

Kui alkoholi tarvitamine ja suitsetamine on õpilaste seas aastate jooksul vähenenud, siis kanepi tarvitamisega on olukord vastupidine. Analüüsist nähtus, et aastatel 2003-2015 suurenes kanepi tarvitamine Eesti poiste hulgas 1,3 ja tüdrukute hulgas 1,8 korda.