L, 24.10.2020

Terviseekspert: tubakatööstuse manipulatsioonid kordavad ajalugu

Anneli Sammel.

FOTO: Tervise Arengu Instituut.

Viimasel ajal on sageli kerkinud küsimused uutest tubaka- ja nikotiinitoodetest – mida neist arvata, milline on nende mõju, kas need võiks olla alternatiiv sigarettidele või aitaks suitsetamist maha jätta? 

Tervise Arengu Instituudi alkoholi ja tubaka valdkonna juht Anneli Sammel võttis kokku enamlevinud küsimused uute tubaka- ja nikotiinitoodete kohta. 

E-tubaka turundajad näevad käesoleval ajal kõvasti vaeva, et luua illusiooni vähem ohtlikust suitsetamisest. Kuna pikaajalised inimuuringud nendele toodetele veel puuduvad, kasutavad tootjad võimalust, et veenda inimesi toodete ohutuses. E-sigaretid ei ole ohutud.

Peamine tootjate argument võrreldes tavasigarettidega on tubaka põlemisprotsessi puudumine. Tootjad keskenduvad sageli sellele, mida e-sigaretis ei ole, kuid jätavad kirjeldamata selle, mida need sisaldavad. E-sigaretid ei ole ohutud, vaid nende toksilisus peitub eelkõige erinevates maitse- ja lõhnaainetes ning nende kuumutamises.

Mõeldes ajaloole, on tavasigarettidega käidud läbi sama rada, kus tubakatööstus eitas süstemaatiliselt, et nende tooted võivad põhjustada vähki – praeguseks on tõde teada. Ka e-sigarettide puhul on näha, et tööstuse ja tootjate poolt levitatavad uuringud on erapoolikud ja vastaspoole argumente püütakse maha vaikida või nende tähtsust vähendada. Ka Eestis on olemas tugev toetusrühm e-sigarettidele – ühendus Suitsuvaba Eesti, kes toetub suurelt jaolt Suurbritannia uuringutele, kus huvigruppide lobitöö on otsustajate hulgas vilja kandnud.

Kemikaalide sissehingamise mõju on teadmata 

E-sigareti vedeliku puhul on tegemist keemilise seguga, kus leidub näiteks propüleenglükooli, glütserooli, karbonüüle (metanool, atsetoon, diatsetüül jne), metalle (tina, nikkel, kroom), lenduvaid orgaanilisi ühendeid ja nanoosakesi. Keegi veel ei tea lõplikult selliste segude pikaajalist mõju kopsudesse hingamisel. Samuti ei ole ka puhas nikotiin lihtsalt sõltuvust tekitav aine, vaid sellel on eraldiseisvad mõjud rakutasandil. Nikotiin vähendab keharakkude võimet suruda alla kasvajate arengut, tagajärjeks on suurem oht vähi tekkeks.

Praeguseks on selge, et e-sigaretid on tervisele ohtlikud ja käivitavad mitmeid haiguslikke protsesse sarnaselt tavalise suitsetamisega. Kuidas konkreetne e-sigaret tervisele mõjub, sõltub ka konkreetse seadme ehitusest, võimsusest ja selle tarvitamisest. Kui tavasigaret saab otsa mõne minutiga, siis e-sigareti aku kestab kaua ja on suur oht tarvitada märkamatult väga suuri koguseid kahjulikke aineid.

Mitmed uuringud näitavad suuremad haiguste riski 

Kuigi pikaajalisi uuringuid, millega inimestel mõõdetakse haiguste tekkimist, veel ei ole, on rahvastiku uuringutest näha e-sigareti tarvitajate suurem haigestumine insulti, infarkti ja südame isheemiatõppe. Loomkatsed näitavad e-sigareti tossuga kokkupuutuvate hiirte haigestumist vähkkasvajatesse. Ameerika Ühendriikides registreeritud e-sigaretist põhjustatud surmajuhtumitest on suurem osa seotud tetrahüdrokannabinool (THC) vedelikuga. Samas aina enam satub inimesi haiglasse ka nn «e-sigareti haigusega», mille tunnused on valu rindkeres, köha, oksendamine, õhupuudus, kiirenenud pulss ja omalaadsed kahjustused kopsudes.

Nikotiin on äärmiselt tugev sõltuvust tekitav aine, millest loobumine ei ole lihtne. Kuigi osa inimesi on võimelised vaid tahtejõuga sellest iseseisvalt loobuma, võib see teiste jaoks olla pikk teekond paljude tagasilangustega. Abi leiab nikotiini asendusravist või tubakast loobumise nõustamisest ja vajadusel ka retseptiravimitest.

E-sigarettide kasutamine soodustab segatarvitamist

Kui e-sigaret oleks tubakast loobumise toode, peaks e-sigaretile kohalduma ravimite ja meditsiiniseadmete turule toomise tingimused, sest loogiliselt võetuna peaks enne turule laskmist tõestama toote ohutust ja efektiivsust. Paraku on uute tubakatoodete puhul protsess olnud tagurpidine: kõigepealt lastakse toode vabalt müügile ja siis tervisespetsialistid peavad justkui tagantjärele tõestama nende mõju tervisele. On selge, et e-sigarettide tootjaid ja turundajaid ei huvita sugugi suitsetamisest loobujad, vaid töötatakse eesmärgiga aegamisi turuosa suurendada ja enam uusi tarvitajaid leida. Sageli hakkavadki suitsetajad tarvitama tavasigarette ja e-sigarette segamini, mis tähendab, et organismi satub lisaks tavasuitsule ka aineid, mida leidub e-sigaretis, ning nende koosmõjus võivad tekkida omakorda uued tervist kahjustavad ainekooslused.

Tõenduspõhised võimalused nikotiinisõltuvusest vabanemiseks on olemas

Suitsetamisest loobumisel ei kasutata sigarettide alternatiive, vaid nikotiini asendusravi, mis on apteekides kättesaadavad plaastrite ja närimiskummide kujul. Oluline on sisuline erinevus e-sigarettidest, sest loobuja peab sõltuvusest vabanemisel ületama nii käitumuslikke kui ka neurobioloogilisi barjääre.

Nikotiini asendusravi kasutatakse vastavalt raviskeemile, mis määratleb nii kasutatavad doosid, manustamise viisi kui ka ravi pikkuse (umbes 8 nädalat), mille jooksul doosi alandatakse ja kauem tooteid edasi ei tarvitata. Nikotiini asendusravi plaastrite puhul ei saa inimene sama suurt kogust nikotiini kui suitsudest või e-sigaretist. Samuti ei kõigu nikotiini hulk veres üles-alla nagu suitsetamise või e-sigarettide tarvitamise  puhul, vaid hoitakse selle ühtlast nivood. Kuna puuduvad kliinilised uuringud, mis tõestaksid e-sigarettide efektiivsust ja ohutust meditsiinitootena, ei saa neid võrrelda apteegis müüdavate tubakast loobumise vahenditega.

Lisaks tuntumale nikotiini asendusravile on ka teisi meditsiinilisi suitsetamisest loobumise vahendeid. Perearst või tubakast loobumise nõustaja saab välja kirjutada ka tablettravimeid (varenikliin, bupropioon), lisaks saab professionaalilt ka nõustamist, mis aitab hoida motivatsiooni. Uuemail andmeil annab raskematel juhtudel häid tulemusi just erinevate ravimite kombineerimine, kuid kindlasti tuleb väga hoolikalt jälgida inimese kaasuvaid haiguseid, kasutatavaid ravimeid jne. Üldiselt on kõik loobumisviisid tõhusamad professionaalsete nõustajate kaasabil, kes aitavad kogu protsessi kavandada. Samuti on väga oluline lähedaste toetus (nt ühel abikaasal on raske suitsetamisest päriselt loobuda, kui teine edasi suitsetab, sõprade mõju jne).

E-sigaret on sõltuvuslõks paljudele noortele

Suur osa teadlaskonnast ja rahvatervise spetsialistidest üle maailma on mures e-sigarettide massilise turule tuleku pärast, sest nende kvaliteet on väga kõikuv, tooted on pidevas muutumises ning pikaajaliste tervisemõjude hindamiseks on vaja rohkem aega. Maailma Terviseorganisatsioon ja Maailmapank juhivad tähelepanu, et e-sigaretid ja teised tubakaga sarnaselt tarvitatavad tooted normaliseerivad suitsetamist, suurendavad nikotiinisõltuvust noorte hulgas ja toovad nad taas ringiga tagasi tavasigarettide juurde.

Eelmisel aastal ajakirjas British Medical Journal avaldatud artikkel toob välja, et Kanada noorte hulgas suurenes e-sigarettide tarbimine 2017. ja 2018. aasta võrdluses 74 protsenti. Kuigi tootjad väidavad, et need tooted on mõeldud täiskasvanutele ja tubakast loobujatele, saab neist paraku sõltuvuslõks paljudele noortele.

Viimase kümnendi jooksul on igapäevasuitsetamine vähenenud meeste seas 15 protsenti ja naiste seas 4 protsenti. 2018. aasta täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu järgi on Eestis igapäevasuitsetajaid 17 protsenti täiskasvanud rahvastikust. E-sigarette tarvitab iga päev vaid 1,5 protsenti inimestest.

Viimasest kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust nähtub paraku suundumus, et aina rohkem lapsi Eestis alustab suitsetamist e-sigaretti proovides. Elu jooksul on e-sigaretti proovinud 36 protsenti poistest ja 24 protsenti tüdrukutest. E-sigaretti on proovinud 9 protsenti 11-aastastest, 30 protsenti 13-aastastest ning  51 protsenti 15-aastastest.  

Neile, kes täna otsustavad e-sigarettide tarvitamise kasuks, peab rõhutama, et tegemist ei ole ohutu tootega ja pikaajaliste tervisemõjude tagajärjed selginevad tänaste tarbijate baasil. On aeg murda sõltuvusest välja, et mitte teenida oma tervise arvelt kasumit tubakatööstusele.