JÄRELVAADATAV ⟩ Terviseamet andis ülevaate Hiinas levivast koroonaviirusest

Terviseamet tegi pressikonverentsi, et selgitada Hiinas leviva 2019-nCOV koroonaviirusega seotud küsimusi. Postimees tegi pressibriifingust otseülekande.

Briifingul andsid koroonaviirustest, nende levikust ja Eesti valmisolekust viirusega toime tulla ülevaate terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai ja nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko.

Päevakava

11.00    Sissejuhatus

11.03    Ülevaade koroonaviirustest

11.10    2019-nCOV eripära, sümptomid ja ohtlikkus

11.18    Eesti valmisolek ja käitumisjuhised inimestele

11.25    Küsimused, diskussioon (tsiteeritav)

11.40    Intervjuusoovid

12.10    Lõpp