L, 19.09.2020

Piirid valla: kuidas tõkestavad koroonaviiruse levikut Tallinna lennujaam ja sadam?

Näomaskides reisijad Tai lennujaamas. 

FOTO: Vichan Poti/zumapress.com/Scanpix

Milline on Tallinna lennujaama ja Tallinna sadama valmidus võtta kasutusse koroonaviiruse levikut takistavad lisameetmed, kui peaks ilmnema nakkusoht ja sündmused hakkavad arenema?

Uue koroonaviiruse leviku tõkestamiseks pole praegu asjakohane rakendada piiripunktides reisijate aktiivset seiret ega kehtestada sissesõidupiiranguid, kuna suurem hulk nakatunutest läbiksid need haiguse peiteperioodi ajal, ütles terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai tänasel pressibriifingul.

Eesti piiripunktides tänase seisuga kontrolli ei rakendata, kuna meil pole otsereise Hiinaga, ütles Kadai. Valmis on aga infomaterjalid, mida hakatakse koostöös piiripunktidega levitama reisijatele, kes piiripunktidest läbi liiguvad. Panustatakse teavitustööle, et eeskätt hiljuti riskipiirkonnas viibinud reisijad teaksid, mida peab tegema sümptomite avaldumisel. Haiguse peiteperiood on 12-14 päeva, inimeselt inimesele nakatumise korral võib see aeg olla lühem.

Uus nakkushaigus ei eelda Kadai sõnul kõige kõrgemaid isikukaitsevahendeid, vaid selle leviku tõkestamise käsitlus sarnaneb gripi omaga – tähelepanu tuleb pöörata käte hügieenile ja haigetest hoidumisele.

Terviseamet jälgib nakkusohule hinnangu andmisel soovitusi Maailma Terviseorganisatsioonilt (WHO), kel on ka õigus seada reisipiiranguid. Hetkel neid Euroopas ei soovitata ja Eestis on hinnatud haiguse levimise risk madalaks.

Milline on täiendavate kontrollimeetmete kasutusele võtmise valmidus enim riigipiire ületavaid reisijaid teenindavatel ettevõtetel?

«Oleme pidevalt ühenduses terviseametiga, sest juhised täiendavateks tegevusteks või lisakontrolliks saame me terviseametilt. Loomulikult oleme valmis reageerima ja koos terviseametiga lisakontrolli alustama, kui terviseamet näeb selleks vajadust,» kinnitab Tallinna lennujaama turunduse ja kommunikatsioonijuht Margot Holts.

«Seoses koroonaviirusega oleme tihedas infovahetuses ametkondadega ning jälgime terviseameti teavitusi,» ütleb AS Tallinna Sadam turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro. «Hetkel on terviseamet hinnanud koroonaviiruse leviku tõenäosuse Eestis madalaks. Ettevaatusabinõuna ja terviseameti soovitusel oleme suurendanud reisiterminalides koristussagedust. Vajadusel ja haigusjuhtumite sagenemisel lähipiirkondades lisame järgmise sammuna terminalide tualettruumidesse täiendavad desinfitseerimisvahendid kätepesuks.»

Arro sõnul koolitatakse koostöös laevafirmade ja ametkondadega järjepidevalt töötajaid ohuolukordades toimetulemiseks.