L, 24.10.2020

Teadlased tegid kindlaks, mis on meeste depressiooni üheks peamiseks põhjuseks

Elukeskkond mõjutab depressiooni riski.

FOTO: Shutterstock

Suurbritannia teadlaste pikaajalisest uuringust on selgunud, et majandusliku staatusega seotud keskkonnategurid võivad avaldada meeste vaimsele tervisele rohkem mõju kui naiste vaimsele tervisele.

Uuringust on selgunud, et vaesemas piirkonnas elavatel meestel on 50 protsenti suurem depressiooni risk kui jõukamates piirkondades elavatel meestel. Naiste depressiooni riski piirkond märkimisväärselt ei mõjutanud. Küll aga esines naiste seas vaestes piirkondades rohkem ärevushäireid. Teadlaste hinnangul võivad mehed olla raha- ja tööprobleemide suhtes tundlikumad kui naised ning majanduslik staatus võib meeste seas depressiooni riski oluliselt suurendada.  

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel kannatab maailmas depressiooni käes pea 300 miljonit inimest. Ravimata depressioon võib põhjustada sõltuvusi, ärevushäireid, sotsiaalset eraldatust, tööelust kaugenemist ja läbikukkumisi ning halvimal juhul ka enesetappu.

Depressiooni risk on suurem inimestel, kellel esineb kroonilisi terviseprobleeme, on kogenud füüsilist vägivalda, seksuaalset väärkohtlemist, pingelisi suhteid perekonna või lähedastega või lähedaste inimeste ja tähendusrikaste suhete puudumist. Need on individuaalsed faktorid, kuid depressiooni riski mõjutab ka elukeskkond.

Varasematest uuringutest on selgunud, et vaesemate piirkondade elanikel on suurem krooniliste haiguste risk ning uue uuringu eesmärk oli välja selgitada, kas elukeskkond mõjutab ka vaimset tervist.

Uuringus kasutati 20 000 inimese vaimse ja füüsilise tervise andmeid ning arvesse võeti osalejate elukohta. Uuringu tulemustest selgus, et elukoht mõjutab tõepoolest vaimset tervist ja eriti meeste seas – vaesemates piirkondades elavatel meestel oli 51 protsenti suurem depressiooni risk, kuid samades piirkondades elavatel naistel märkimisväärset riski ei tuvastatud.

Sarnastest uuringutest on selgunud, et raskused tööülesannete sooritamisel või läbikukkumised karjääris mõjutavad meeste vaimset tervist rohkem kui naistel. Teadlaste hinnangul on selle üheks põhjuseks ühiskondlikud soorollid, mille järgi on meestel kohustus pere eest hoolt kanda. Mehed seostavad suurema tõenäosusega sissetuleku suurust ja positsiooni karjääriredelil isikliku identiteedi ja enesekindlusega ning võivad seetõttu olla tööalaste muutuste suhtes tundlikumad kui naised.