Taani koolides hakatakse lastele empaatiavõimet õpetama

Koolid keskenduvad laste empaatiavõime arendamisele.

FOTO: Shutterstock

Empaatiavõime on oluline oskus, mis on aidanud inimestel evolutsiooni vältel ellu jääda ning võimaldab inimestel edukalt suhelda, koostööd teha ja konflikte lahendada. Taani on üks esimesi riike, mille riiklik õppekava sisaldab empaatiavõime harjutamist.

Taanis tuleb lastel kohustuslikus korras läbida riiklikku õppekavasse kuuluv programm, mis aitab arendada empaatiavõimet. Lastele näidatakse pilte, millel olevad lapsed väljendavad erinevaid emotsioone, nagu kurbus, hirm, viha, frustratsioon ja rõõm. Lapsed arutavad gruppides piltidel tuvastatud emotsioone ning õpivad erinevaid tundeid sõnadesse panema. See aitab lastel mõista nii iseenda kui ka teiste tundeid ja emotsioone, mis aitab omakorda inimestel tulevikus paremini probleeme lahendada, iseenda emotsioonidega toime tulla ning teisi inimesi mõista.

Samuti tuleb lastel õppida hindama emotsioonide intensiivsust. Selleks tuleb neil piltidel olevate inimeste näoilmete ja kehakeele põhjal hinnata, kuidas need inimesed end tunnevad. Seejärel joonistavad lapsed oma lähedasi pereliikmeid ja sõpru nii, et pildil olija emotsioonid tuleksid selgelt esile.

Ekspertide hinnangul aitab empaatiavõime arendamine vähendada koolikiusamist ja õpetab lastele, kuidas olla üksteise suhtes mõistvamad ning üksteist aidata ning toetada. 98 protsenti programmiga tegelevatest õpetajatest leiab, et programm on tõhus ning seda võiks kasutada ka teistes institutsioonides.

Teine kaudsem viis lastele empaatiavõime õpetamiseks on see, et eri tasemel lapsed pannakse samadesse klassidesse kokku õppima. Nii on koos erinevate tugevuste ja nõrkustega lapsed, kes õpivad üksteise erinevusi hindama ning nendega arvestama. Selle eesmärk on näidata lastele, et kõigil on positiivseid omadusi, mis väärivad imetlust ja tunnustust. Lapsi julgustatakse üksteist aitama ja sellest on kasu nii abivajajaile kui ka abistajatele. Uuringutest on selgunud, et teiste õpetamine aitab mõlemal poolel materjali kinnitada ning õpetab lastele, kuidas meeskonnas töötada.

Teadlaste sõnul aitab empaatiavõime inimestel end üksteise seltsis hästi tunda – see aitab luua lähedasi suhteid ning parandab üldist elukvaliteeti.