Globaalse uuringu tulemusel selgus, et enamik naisi pole oma rindadega rahul

Enamik naisi ei ole oma rindadega rahul.

FOTO: Shutterstock

Globaalsest uuringust on selgunud, et enamik naisi ei ole oma rindade suurusega rahul. Negatiivne kehakuvand mõjutab nii vaimset kui ka füüsilist tervist ning teadlaste hinnangul annavad uuringu tulemused märku tõsisemast probleemist.

Anglia Ruskini Ülikooli teadlased korraldasid globaalse uuringu, millesse kaasati üle 100 eksperdi ning 18 541 naist 40 riigist. Tegemist on seni suurima kehakuvandi uuringuga. Kõige suurem rahulolematus esines Brasiilias, Jaapanis, Hiinas, Egiptuses ja Suurbritannias.

Teadlased leidsid, et 48 protsenti naistest sooviksid suuremaid rindu, 23 protsenti väiksemaid ja vaid 29 protsenti naistest olid oma rindade suurusega rahul. Uuringus osalenud naiste keskmine vanus oli 34.

Naised, kes oma rindadega rahul polnud, tunnistasid, et ei kontrolli regulaarselt oma rindu, et tuvastada võimalikke muutusi. Iseseisvalt rindade regulaarne kontrollimine on oluline osa rinnavähi ennetamisel ning negatiivse kehakuvandiga naised võivad sellele vähem tähelepanu pöörata. Teadlaste sõnul on oluline probleemiga tegelda, sest negatiivne kehakuvand võib seetõttu mõjutada ka naiste füüsilist tervist.

Samuti leiti, et naised, kes polnud oma rindadega rahul, olid suurema tõenäosusega madala enesehinnanguga ning vähem õnnelikud. Need naised ei olnud üldjuhul rahul ka ülejäänud kehaga ning muretsesid kehakaalu pärast. Leiti, et rahulolu võib vanusega paraneda – emaks saamise tulemusel keskenduvad paljud naised suurema tõenäosusega rindade funktsioonile, mitte ühiskondlikele ideaalidele.