Loodus parandab laste vaimset ja füüsilist tervist

Loodus on laste tervisele oluline.

FOTO: Shutterstock

Sonora Tehnoloogia Instituudi (ITSON) uuringust on selgunud, et loodus teeb lapsed õnnelikumaks ning aitab neil omandada keskkonnasõbralikke käitumismustreid.

Järjest süvenevate keskkonnaprobleemide ajal on oluline õpetada lastele inimkäitumise mõju ja tagajärgi looduskeskkonnale, et lastest kasvaksid vastutustundlikud täiskasvanud, kellel on piisav side loodusega. Uuringutest on leitud, et looduses liikumine parandab vaimset ja füüsilist tervist ning vähendab mitmete krooniliste haiguste riski. 

Uuringus osales 296 last vanusevahemikus 9–12, kes pidid täitma küsimustiku loodusläheduse, keskkonnateadliku käitumise ja elukvaliteedi kohta. Leiti, et need lapsed, kes kirjeldasid tugevamat sidet loodusega, olid õnnelikumad ning pidasid suurema tõenäosusega oluliseks prügi sorteerimist ja säästlikku eluviisi. 

Varasematest uuringutest on selgunud, et mida rohkem lapsed looduses aega veedavad, seda väiksem on neil ülekaalulisuse ja käitumishäirete risk.