Eksperdid selgitavad, kuidas kiirendada lapse keelelist arengut

Vanemad saavad lapse keelelist arengut kiirendada.

FOTO: Shutterstock

Lapse esimesed sõnad on vanemate elus tähtis sündmus ning see, kuidas vanemad lastega räägivad, mõjutab seda, kui vara või hilja laps ise rääkima hakkab, vahendab Web Economic Forum.

Teadlaste hinnangul mõjutab laste rääkima õppimist oluliselt see, millise hääletooni, tempo ja intonatsiooniga emad ja isad lastega räägivad. Lapsed eelistavad kõrgemat hääletooni ja suuremat intonatsiooni vaheldumist. Selline kõnemaneer püüab paremini laste tähelepanu ning võib aidata neil kiiremini rääkima õppida. 

Washingtoni Ülikooli teadlased on kindlaks teinud, et mitmekülgsema ja mängulisema hääletooniga rääkivate vanemate lapsed hakkavad keskmisest varem rääkima. Neil lastel on võrreldes teiste samas eas lastega suurem sõnavara ning parem hääldus. 

See ei tähenda, et lastega tuleks rääkida pudikeelt – see laste keeleõpet ei kiirenda ning oluline on rääkida lastega grammatiliselt korrektset keelt. Rääkida tuleks aeglaselt, selgelt ja nii, et hääl oleks lastele huvitav. Samuti tuleb anda lastele võimalus lausetele ja jutule reageerida ning selleks oma jutu sisse pause teha. 

Samuti on kindlaks tehtud, et mida positiivsemad ja õnnelikumad vanemad lastele tunduvad, seda kiiremini nad rääkima õpivad. Selliste vanemate lapsed lalisesid, häälitsesid ja üritasid öelda erinevaid sõnu rohkem kui teised samas eas lapsed.