Singapuris uuriti ekraanide mõju laste füüsilisele käitumisele

Nutiseadmed mõjutavad suuresti laste tervist

FOTO: Shutterstock

GUSTO uuring on monitooring, mis võttis aluseks selle, kui pikalt veedavad ekraanide ees aega kahe- kuni kolmeaastased lapsed. Eesmärk oli teada saada, millist hilisemat mõju avaldab ekraanide ees olemise aeg laste aktiivsusele ja unele, vahendab The Lancet.

Uuringusse registreerisid 1247 vabatahtlikku lapseootel naist, kes olid pärast sünnitust nõus jagama andmeid sellest, kui pikalt veedavad nende kaheaastased lapsed aasta jooksul keskmiselt aega ekraanide ees, milleks olid televiisor ja erinevad nutiseadmed. Raporte koguti lõpuks 987 lapsevanemalt. Kui lapsed said viie ja kümne aasta vanuseks, koguti andmeid nende füüsilise aktiivsuse kohta.

552 viimases uuringuastmes osalenud last olid nõus kuni 3 päeva järjest kandma seadet, mis mõõtis nende liikumiskäitumist, und, istuvat aega, mõõdukat kuni kõrget füüsilist aktiivsust.

Lapsed, kes kaheaastaselt kasutasid aasta vältel ekraane päevas tund või vähem, olid hilisemas eas aktiivsemad. Need, kes kasutasid ekraane kolm tundi või rohkem, olid hilisemas eas vähem aktiivsed ja istuvama eluviisiga. Olulisi muutusi unega seoses ei täheldatud.

Väga varajases eas kujunevad olulised käitumisharjumused. Kriitilises arengufaasis laps, kes peaks normaalse arengu kohaselt olema väga aktiivne või mõõdukalt aktiivne, vajades seda oma mitmekülgseks aju ja kehaliseks arenguks, jääb sellisel juhul mõlemast vajaka.

Ekraaniaja vähendamine aitab vanematel juurutada lastele tervislike käitumisharjumusi ja tagada normaalne areng, mis on seotud meie eluliselt vajalike funktsioonide, immuunsüsteemi ja vaimse tervisega.