E, 21.09.2020

Eestis ravikindlustatud inimestele on vajaminev arstiabi Euroopas tagatud

Ikla piiripunkt, koroonaviirus

FOTO: Mailiis Ollino

Inimestele, kes on Eestis ravikindlustatud ning viibivad praegu Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis, osutatakse vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate inimestega. Vajaminev arstiabi on tagatud ka koroonaviiruse puhul.

«Meie ravikindlustatud inimestele on Euroopas vajaminev arstiabi tagatud, seda ka praeguses eriolukorras,» kinnitas haigekassa juht Rain Laane, kelle sõnul peab ravivajadus olema meditsiiniliselt põhjendatud ning selle üle otsustab arst.

Vajamineva arstiabi saamiseks peab kaasas olema Euroopa ravikindlustuskaart või selle asendussertifikaat. «Kui inimesel ei ole kaasas  või ta ei ole taotlenud enne reisi Euroopa ravikindlustuskaarti või  selle asendussertifikaati, siis haiglasse või arsti juurde sattumisel palume kohe taotleda Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaat,» rõhutas Laane.

Asendussertifikaadi tellimiseks on järgmised võimalused:

Loe lähemalt:

Arstiabi Euroopa Liidus ja mujal riigiportaali eesti.ee kaudu, teenus «Euroopa ravikindlustuskaardi tellimine». Riigiportaalist tellitud sertifikaat saadetakse teie riigiportaali postkasti. Enne asendussertifikaadi tellimist soovitame kontrollida, kas inimese riigiportaali e-posti aadress on suunatud iga päev kasutatavale e-posti aadressile;

saata taotlus aadressile info@haigekassa.ee. E-kirja teel esitatud asendussertifikaadi taotluses palume märkida isikuandmed (isikukood, nimi), kellele asendussertifikaati soovitakse ja telefoninumber;

helistada haigekassa klienditelefonile +372 669 6630, E–N 8.30–16.30; R 8.30–14.00.

Vajaminev arstiabi ei ole täiesti tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (näiteks visiiditasu, voodipäevatasu) asukohamaa tariifide järgi, mida patsiendile ei korvata. Samuti ei kata ravikindlustuskaart hilisemat riikidevahelist transpordikulu. Seega on hea, kui lisaks on ostetud ka meditsiiniabi kaitsega reisikindlustus.

Kindlasti tuleb arstiabi saamiseks pöörduda riiklikusse raviasutusse, mitte eraarsti juurde, sest Euroopa ravikindlustuskaarti aktsepteeritakse ainult riiklikusse süsteemi kuuluvates raviasutustes.

Inimesed, kes viibivad mujal maailmas, peaksid haiglasse sattununa uurima oma reisikindlustuse pakkujalt, kuidas ravi eest tasutakse.