Toidutehnoloog Katrin Liivat selgitab, kellel lasub toiduohutuse vastutus

Tootmises on tavaline on toidu pakendamine kinnastes, töörõivaste kandmise kohustus, juuste katmine, ehete mittelubamine tootmisse, puhaste ja mustade tsoonide eraldamine, keelatud on haigena tööle tulek jne.

FOTO: Shutterstock

Toidutehnoloog Katrin Liivat ettevõttest FoodDocs rõhutab, et kuigi koroonaviirus ei levi toidu kaudu, jääb see pindadele, seega tuleb kriisiolukorras rohkem tähelepanu pöörata toiduohutusele. 

Veterinaar- ja toiduamet teatas täna, et koroonaviirus ei levi teaduslike andmete põhiselt toidu kaudu, siiski jääb see pindadele 72 tunniks.

Toidutehnoloog Katrin Liivat tahabki rõhutada, et toitlustajad, kes tegelevad hetkel suures mahus kojutellimistega, peavad pöörama erilist rõhku toiduohutusele.

Liivat selgitab, et toitu käitlevad inimesed peavad alati olema terved, olgu neil koroonaviirus või mitte.

«Kui koroonahaiged inimesed komplekteerivad või jagavad toitu, siis pindadel püsib koroonaviirus päevi. Jõuame jälle tagasi selleni, et toitu käitlevad inimesed peavad olema terved, et oleks tagatud toiduohutus. 99% müüdavast toidust on pakendatud,» täpsustab Liivat. 

Liivat rõhutab, et ei sea kahtluse alla veterinaar- ja toiduameti soovitusi ja nende töö on väga tänuväärne. Hoopis palub ta toiduettevõtetel kriisiolukorras pöörata rohkem tähelepanu toiduohutusele, mille üheks osaks on terved inimesed. 

Toidukäitlejatele on välja töötatud erinevad käitumisjuhised, kuidas kaitsta nii kliente kui ka töötajaid nakatumise eest. «Vastutus ohutuse järgimise eest lasub täna ainult neil,» ütleb lõpetuseks Liivat.