Vastset Põhja meditsiinistaapi hakkab eriolukorras juhtima regionaalhaigla

Prof Peep Talving. Sammhaaval on COVID-19 epidemioloogiline olukord paranemas, eriolukord on lõppenud ja piiranguid leevendatakse. Samas ei ole nakkusoht veel kadunud ja ennetusmeetmed on jätkuvalt olulised.

FOTO: Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Koroonakriisi tõttu korraldati terviseameti otsusega eelmisel nädalal ümber kogu Eesti haiglavõrgu töö ja moodustati kaks regionaalset meditsiinistaapi. Põhja meditsiinistaapi juhib regionaalhaigla juhatuse liige-ülemarst prof Peep Talving. 

Alates 25. märtsist on terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja dr Arkadi Popov, kelle ülesanne on koordineerida hädaolukorra lahendamise ajal haiglate ravikorraldust üle kogu Eesti. Lihtsustatult öeldes otsustab kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht, kas koroonapuhangu tõttu on vaja mõnda haiglasse saata lisajõud, kust need meditsiinitöötajad leitakse ning kes täpselt Eesti teisest otsast näiteks Saaremaa haiglale appi saadetakse.

Oma esimesel tööpäeval moodustati meditsiinijuhi ühe esimese korraldusena kaks regionaalset staapi: Põhja meditsiinistaap Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhtimisel ja Lõuna meditsiinistaap Tartu Ülikooli Kliinikumi juhtimisel.

Põhja meditsiinistaapi juhib regionaalhaigla ülemarst prof Peep Talving, kelle asendajateks vajadusel on sama haigla juhatuse esimees Agris Peedu ja lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts.

Prof Talvingu sõnul hakkas regionaalhaigla juba veebruari algul tegema ettevalmistusi võimalikeks stsenaariumiteks – kui haiglatesse jõuab mitusada kriitilises seisundis patsienti. «Panime kokku operatiivstaabi regionaalhaigla töö korraldamiseks kõrgendatud nakkusriski ajal ja läksime üle kriisijuhtimisele,» ütles prof Talving. «Haigla operatiivstaabis on igal olulisel valdkonnal vastutaja ja meie senise kogemuse pealt oli lihtne kokku panna ka Põhja meditsiinistaap.»

Põhja meditsiinistaapi kuuluvad lisaks staabi juhile arstlike tegevuste juht, õendustegevuste juht, tugitegevuste juht, regiooni haiglate juht, erakorralise meditsiini tegevuste juht, intensiivravi tegevuste juht, infektsiooniekspert, meditsiinijuht ja Põhja kiirabistaabi esindaja. Põhja meditsiinistaabi ekspertide hulka kuuluvad kõigi piirkonna haiglate esindajad ja staabi liikmetel on ka asendusliikmed. «Põhja meditsiinistaap alustas virtuaalkoosolekuga juba reedel ja regulaarsed virtuaalkohtumised on plaanitud kaks korda nädalas,» ütles prof Talving.

Dr Popovi ja prof Talvingu staapide koostöös kaardistatakse kogu meditsiinisüsteemi nõrgemad kohad - isikukaitsevahendite vajadus, kopsude ventilatsiooni võimalus, voodikohad, personal, Covid-19 haigete teekond haiglates, kuidas nad jõuavad statsionaarsele ravile, kuidas nad jõuavad erakorralisse meditsiini osakonda jne.

«Kriisiolukorras on selline juhtimisstiil ehk kõikide raviasutuste allutamine regionaalhaiglate juhtimise alla ainuõige lahendus, sest neil on piisav ekspertiis, vahendid ja personal. Samuti on nad praegu kõige valmistunumad nakatunud patsiente vastu võtma - nende jaoks on loodud spetsiaalsed osakonnad, haiglasse tulijaile välja töötatud eraldi teekonnad, vabastatud isolatsioonipalatid ning nii peaks see koroonaviiruse laialdase leviku korral toimuma igas haiglas,» selgitas dr Popov. «Me teame, et patsientide arv hakkab kasvama. Kui vaatame teiste riikide kogemust - Itaalia, Prantsusmaa, Inglismaa, mis liiguvad meist selle nakkuse levikuga natuke eespool, siis trend on sama. Meie plaan kriisijuhtimise ümberkorraldamisel ongi just see, et need suuremad haiglad, kus ettevalmistustööd on juba tehtud, saaksid olla abiks teistele, et samad ümberkorraldused oleksid maksimaalselt tõhusad.»

Just Saaremaale kui kõige enam viirusest haaratud regiooni tegi dr Popov eelmise nädala lõpus ka esimese kiirvisiidi, mille järel otsustas ta saarlastele appi saata nii esimesed lisajõud kui ka paluda abi kaitseväelt, kes toob Kuresaarde oma 20 intensiivravikohaga välihaigla.

«Meditsiinilises mõistes on meil praegu sõjaseisukord ja Eesti meditsiinipersonal peab olema valmis lahinguks, mille eeldatav tipp jõuab kätte nädala-pooleteise pärast,» lausus Popov. Põhja meditsiinistaabi kaudu on koostöö piirkonna haiglate vahel keskselt  koordineeritud ja vajalikud otsused tehakse olukorra tervikpilti arvestades. Nii on ka Saaremaal ja Hiiumaal võimekus vajalikul viisil toetatud.

Lõuna meditsiinistaapi juhivad Marek Seer ja prof Joel Starkopf.

Infot Covid-19 haiguse kohta leiab nüüd ka regionaalhaigla uuest teemaveebist www.koroonakriis.ee, mis on abiks patsientidele, nende lähedastele ja kõikidele nendele inimestele, kes otsivad Covid-19 kohta tõenduspõhist infot usaldusväärsest allikast.