OSCE: valitsused peavad tagama kiiremakorralise kaitse koduvägivalla piiramiseks

Koduvägivalla ennetustöö peaks olema kõikjal Euroopas nähtav

FOTO: pixabay.com

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE) teatab, et praeguses eriolukorras on oluline pöörata tähelepanu koduvägivalla võimalikele ohvritele ja nende turvalisuse tagamisele.

OSCE juhid teatasid täna, et kõik organisatsiooni kuuluvate riikide valitsused peaksid ette võtma samme koduvägivalla ennetamiseks ja piiramiseks, vägivallaohvrite toetamiseks ja kaitsmiseks.

OSCE ülemsekretär Thomas Greminger ütles: «Praeguse tervisekriisiga tegeledes ei tohi kriisiga tegelevad riigid ära unustada isolatsioonis olevate naiste ja laste õigusi elada vägivallavaba elu. Nende vajaduste teadvustamiseks ja adekvaatseks kaitsmiseks on vaja ette võtta koheseid samme.»

Ametnikud on välja toonud, et lähisuhtevägivalla ohvrite arv võib isolatsiooniajal oma kodudes kasvada, samas on toetusteenuste kättesaadavus vägivallaohvritele mitmes kohas piiratud.

OSCE ametnikud tõid välja mitmeid lahendusi olukorraga tegelemiseks. Nende hulka kuuluvad avalikud informeerivad kampaaniad, mis teatavad naiste tugikeskuste lahtiolekust ja võimalikust võimest abistada koroonaviiruse karantiini tingimustes. Teise olulise koduvägivalla vähendamise võimalusena nähakse alkoholi kättesaadavuse piiramist. Kolmandaks võiksid vägivallaohvrid saada raporteerida oma olukorrast ka praegu avatud olevatele asutustele nagu apteegid.

Mõned riigid, kus on hetkel ranged karantiini tingimused, on teatanud, et naised, kes raporteerivad oma olukorrast ja vajavad ohutut kohta, ei saa tänaval liikudes trahvi. Valitsused ja sotsiaalhoolekandeasutused on laiendanud oma teenuste kättesaadavaust vägivallaohvritele veebikeskkonnas ja telefoni teel.

«Koduvägivalla vähendamine on valitsuse vastutus ja kohustus. Samal ajal kui luuakse lahendusi inimeste kaitsmiseks pandeemia eest, peavad valitsused arvesse võtma ka meetmeid koduvägivallaohritest naiste kaitsmiseks. Tegeliku ja potentsiaalse vägivalla eest kaitsmine peaks olema prioriteet,» ütles OSCE inimõiguste direktor (ODIHR) Ingibjörg Sólrún Gísladóttir.

«Keegi ei peaks olema sunnitud valima seaduse järgimise ja oma isikliku ohutuse vahel. Võimud peavad tagama oma kodanike ohutuse, kas siis infektsiooniriski või koduvägivalla eest,» lisas Gísladóttir.