Pärast COVID-19 viirushaige patsiendi sünnitust karmistati Pelgulinna sünnitusmaja reegleid

Koroonakriisi ajal peavad haiglatöötajad järgima väga rangeid ohutusmeetmeid. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Eero Vabamägi

Lääne-Tallinna Keskhaiglas sünnitas märtsi lõpus esimene COVID-19 viirushaigusesse nakatunud ema. Kuigi patsiendi terviseandmete kaitsmise huvides patsiendi valikuid vaktsineerimise ja rinnapiimaga toitmise kohta edastada ei ole lubatud, nagu ka haige ja lapse seisundit, kommenteerib naistekliiniku juhataja dr Piret Veerus haigla praeguseid ohutusmeetmeid ja käitumisreegleid.

Pelgulinna sünnitusmaja naistekliiniku juhataja selgitab, et sünnitusmajas viibiva COVID-19 diagnoosiga või kahtlusega patsiendi puhul on kõige olulisem järgida kahte reeglit. «Esiteks peab patsient olema isoleeritud teistest patsientidest, mis tähendab, et ta ei tohi liikuda oma palatist väljaspool (koridoris, viibida üldkasutatavates ruumides).

Teiseks, COVID-19 patsiendiga tegelev personal peab kasutama temaga kokku puutudes isikukaitsevahendeid ja järgima rangeid desinfektsiooninõudeid. Ka toidujagamine ja prügikoristus toimub COVID-19 patsiendi puhul teistest eraldi.»

Alates 27. märtsist testib Pelgulinna sünnitusmaja kõiki hospitaliseeritavaid patsiente. Positiivse testivastuse korral patsient isoleeritakse.

«Luuakse nn lüüs, mis on vaheala puhta ja musta tsooni vahel. Lüüs on ka ala, kus tervishoiutöötaja paneb enne palatisse sisenemist selga spetsiaalse kaitseriietuse ning palatist väljumisel kaitseriietus eemaldatakse, samas toimub ka käte desinfitseerimine. Kasutatud kaitseriietus pannakse lüüsis asuvasse spetsiaalsesse ohtlike jäätmete kogumiskotti,» selgitab dr Veerus. «Nende ohutusnõuete järgimine on ülioluline, et takistada viiruse haiglasisest levikut, ning paneme nende täitmisele väga suurt rõhku.»

Kui tekib olukord, et personal puutub COVID-19 patsiendiga kokku ilma kaitsevahendeid kasutamata (näiteks patsiendi diagnoos selgub hiljem), jääb patsiendiga kokku puutunud personal kaheks nädalaks kodusesse karantiini.

«Selliselt väldime olukorda, et haigust hakkab potentsiaalselt edasi kandma personal. Kui karantiinis oleval personalil kahe nädala jooksul haigusnähte ei teki, saavad nad tööle naasta. Haigusnähtude avaldumisel peavad nad aga töölt eemal viibima pikemat aega ehk kuni tervenemiseni,» selgitab doktor olukorda.

«See tähendab haiglale paraku olukorda, kus karantiinis olemise või haigestumise tõttu võib töölt eemale jääda väga suur osa personalist. Kogu töö tuleb ära teha väiksema hulga töötajatega, kes on keerulisest olukorrast tingituna ületöötanud ja ülekoormatud. Seetõttu on haigla personali kaitsmine üliolulise tähtsusega, et kvaliteetse abi andmine saaks tavapärases mahus jätkuda.»

Sünnitusmaja naistekliinik paneb peatsetele sünnitajatele südamele, et juhul kui teatakse, et ollakse haigestunud koroonaviirushaigusesse, või kahtlustatakse võimalikku nakatumist (näiteks on olnud kontakt inimesega, kellel on tuvastatud COVID-19), siis palutakse enne Pelgulinna sünnitusmajja saabumist teavitada sellest vastuvõtutuba telefonil 5342 4724.

«Nii saame end teie tulekuks maksimaalselt valmis panna,» rõhutab dr Veerus. «Vaatamata kriisiolukorrale on nii COVID-19 haigetele kui ka tervetele sünnitajatele kvaliteetne abi tagatud.»