Residentuuri saab läbida osakoormusega ja vajaduse korral ka peatada

Residentuuri läbimise tingimused muutusid.

FOTO: Shutterstock

Tartu Ülikool muutis residentuuri eeskirja, nüüdsest võimaldatakse residentuuri läbida osaliselt osakoormusega ja peatada residentuur omal soovil kuni üheks aastaks.

Residentuuri läbimine osakoormusega tähendab sisuliselt osaajaga tööd haiglas või tervishoiukeskuses. Täiskoormusega residentuuri korral töötab arst-resident 40 tundi, osakoormuse korral 20 tundi nädalas.

Osakoormusega võib residentuuri läbida arst-resident, kes on kuni kolmeaastase või puudega lapse vanem või eestkostja, õpib doktoriõppes või hooldab pereliiget, kes haiguse, puude või muu erivajaduse tõttu vajab igapäevatoimingutes abi.

Residentuuri praktilise koolituse tsükleid saab osakoormusega läbida kuni 22 kuu vältel – nominaalajaga peaks need läbima 11 kuu jooksul.

«Residentuuri eesmärk on harjutada arst-residente arsti elukutse juurde käiva töökoormusega, mistõttu ei ole õigustatud osakoormuse võimaldamine kõigile. Küll aga on osakoormus põhjendatud valitud sihtrühma jaoks,» tõdes Tartu Ülikooli residentuuriprodekaan Urmas Lepner. Ta lisas, et osakoormust saab rakendada erialadel, kus väljaõppe ja töö iseloom seda võimaldavad.

Lepner rõhutas, et ka osaline tööaeg peab võimaldama saavutada residentuuri õpiväljundid ja kvaliteet ei tohi sellest kannatada.

Residentuuri peatamine

Eeskirja lisati ka võimalus peatada residentuur omal soovil üheks kuuks kuni üheks aastaks. Varem oli residentuuri peatamine seotud konkreetsete tingimustega.

Lepner selgitas, et eelduste kohaselt peaks see muudatus võimaldama lahendada mitmesugused olukorrad, millega arst-residendid põhjendasid seni valikut osakoormusega residentuuri kasuks, näiteks majanduslike põhjustega seotud töö välismaal, välismissioonidel osalemine, praktika või töö spordivõistkondade juures, sõit rahvusvahelistele võistlustele ning vabatahtlik töö. Sellistes olukordades oli küsitav, kas osakoormus oli hea lahendus.

Residentuuri eeskirja muudeti Tartu Ülikooli senati 27. märtsi istungil. Residentuuri osakoormusega läbimist puudutav muudatus tuleneb sotsiaalministri määrusest «Residentuuri raamnõuded ja korraldamise tingimused», mis jõustus 1. jaanuaril.