Tartu Ülikooli teadlased koguvad tõenduspõhist teavet Covid-19 kohta

Meditsiinivaldkond kogub infot.

FOTO: Shutterstock

Covid-19 tekitab palju küsimusi, millele arstid ja tervishoiutöötajad otsivad vastuseid nii kolleegidelt kui ka teaduskirjandusest. Vähendamaks nende koormust tõenduspõhise info leidmisel seoses Covid-19ga, koondavad Tartu Ülikooli meditsiiniteadlased uuemad uuringud ja olulisema teabe pidevalt täienevale veebilehele.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan professor Margus Lember ütles, et kiires infotulvas orienteerumiseks on tekkinud vajadus tõenduspõhise ja olulise info süstemaatiliseks hindamiseks ja edastamiseks arstkonnale ja väljapoole.

«Eesliinil töötavad arstid ja tervishoiutöötajad vajavad ajakohast ülevaadet Covid-19ga seotud uutest teadusuuringutest ja andmetest. Tegevarstid ei jõua praegu algusest lõpuni läbi töötada tohutut mahtu uuringuid, mis üle maailma lisandub. Näen, et meditsiiniteaduste valdkonnana on meil kolleegide ees kohustus neid selles toetada,» rääkis Lember.

Nii koondavad Tartu Ülikooli meditsiiniteadlased valdkonna lehele tõenduspõhise info, mis on oluline näiteks nii Covid-19 leviku, ohjamise, patsiendi ravi kui ka suuremate strateegiliste otsuste vastuvõtmise seisukohalt.

Tõenduspõhist infot Covid-19 kohta esitatakse erinevatest (teadus)allikatest, lisaks originaalviitele on esitatud ka lühikokkuvõte, mis aitab teemas orienteeruda.

Näiteks saab teada, mida ütleb teaduskirjandus lõhna- ja maitsetaju häirete kohta Covid-19 puhul; kas me peaksime muretsema viiruse muteerumise pärast; kuidas on lood Covid-19 ravimi leidmisega; kaua kannavad Covid-19 patsiendid pärast sümptomite kadumist viirust edasi jpm.

Lehele jõudvat sisu koordineerib Urmas Siigur kliinilise meditsiini instituudist koos teiste valdkonna teadlastega. Veebileht «Tõenduspõhine info Covid-19 kohta» täieneb pidevalt.