Peapiiskop Urmas Viilma saatis laiali juhised eelseisvateks pühadeks

EELK peapiiskop Urmas Viilma

FOTO: Mihkel Maripuu

Eestis riigipühade hulka arvatud ülestõusmispühad ja sellele eelnev suur reede on jõulude kõrval kristlaskonna jaoks tähtsaimad pühad. Seoses koroonaviiruse haiguse levikuga tuleb eelseisvaid pühi tähistada kodus püsides. Peapiiskop Urmas Viilma pöördus luteri kiriku vaimulike poole, et edastada täpsemad juhised eelseisvate pühade tähistamiseks.

«Oleme astumas suurde nädalasse meie kõigi teadlikus ajaloos ainukordses olukorras – ühtegi suure nädala püha, nagu ka Kristuse ülestõusmise püha, ei ole meil võimalik pühitseda koos kirikusse koguneva kogudusega. Koroonaviiruse haiguse Covid-19 leviku tingimustes jagame kodudesse varjunuina ühist saatust kõigi kaasmaalastega ning globaalses vaates, peaaegu poole maakera elanikkonnaga,» kirjutab peapiiskop Viilma oma läkituses.

Peapiiskop lisab, et vaimulike sõnum koguduse liikmetele peab olema üheselt selge ja kattuma üleüldise sõnumiga eriolukorra tingimustes, et inimesed püsiksid kodus.

«Meie endi usk võib olla tugev, kuid me ei tohi oma isiklikule usule toetudes saada viiruse levitajateks.»

Kirikupea saatis vaimulikele ja koguduste liikmetele laiali luteri kiriku tegevpiiskoppide – peapiiskopi Urmas Viilma, Lääne- ja diasporaapiirkonna piiskopi Tiit Salumäe ja Lõuna piirkonna piiskopi Joel Luhametsa – koostatud juhise suure nädala pühade ja Kristuse ülestõusmispühade tähistamiseks pereringis või ka üksinda kodus olles.

Juhise alusel saab igaüks viia kodus ise läbi väikese jumalateenistuse, asetades ruumis nähtavale kohale risti ning süüdates küünla. «Vaimulikud võivad käesoleva juhise jumalateenistuse korda kasutada korralise jumalateenistuse alternatiivina, sealhulgas veebi-, raadio- ja telepalvuste salvestamisel ja ülekandmisel,» kirjutatakse juhise kaaskirjas.

Lisaks juhisele, kuidas toimida pühadeaegsete jumalateenistustega, annavad piiskopid korralduse helistada kirikutes, kus see osutub võimalikuks, suurel neljapäeval kirikukelli õhtukelladena, kell 18, ning Kristuse ülestõusmise pühal kohalikele tavadele vastavalt, või hommikukelladena. Täpsustavalt lisatakse: «Vastavalt vanakiriklikule traditsioonile suurel reedel ja vaiksel laupäeval kirikukelli ei helistata.»

Varasemad korraldused, kuidas eriolukorras kiriklikult toimida, edastati EELK Konsistooriumi poolt vaimulikkonnale juba 12. märtsil ja 13. märtsil. Seni jõus olevate kiriklike korralduse kohaselt hoitakse seal, kus see on võimalik, kirikud iga päev palvetajate jaoks ja isikliku hingehoidliku vestluse või pihi tarvis avatuna. Samuti palvetavad vaimulikud kõikidel veebi- ja telejumalateenistustel viiruse tõttu hukkunud inimeste hingede ja haigestunute pärast ning paluvad Jumalalt õnnistust arstidele ja meditsiinipersonalile, kõikidele ametnikele ja otsustajatele, ning hingerahu ja meelekindlust kõigile inimestele