Kas Covid-19 test võib anda vale-negatiivse tulemuse?

Vale-negatiivsed testid mõjutavad inimeste käitumist.

FOTO: Shutterstock

Üha enam inimesi saab teha Covid-19 testi ning mitmes riigis viiakse läbi masstestimisi, vahendab Neuroscience News. See tähendab, et meditsiinitöötajad peavad arvestama teatava hulga vale-negatiivsete tulemustega ning vähendama nende mõju epideemia ulatusele.

Teadlased hoiatavad, et ka Covid-19 testid võivad anda valetulemusi ning seetõttu tuleb olukorda hinnates arvestada, et terviklikku ülevaadet viiruse ulatusest ei ole võimalik teada. Samuti hoiatavad teadlased, et sümptomiteta nakatunute tõttu võib ees oodata teine veidi kergem viirusepuhang. 

Vale-negatiivsete tulemustega inimesed kujutavad riskirühmadele suurt riski ning võivad pikendada epideemia kulgu. Vale-negatiivse tulemuse võib test anda juhul, kui kokkupuutest haigega ei ole möödunud piisavalt palju aega või kui viirus on kulgenud sügavalt ninaõõnest ehk proovi võtmise kohast mujale. Samuti on võimalik, et testi ei viidud korrektselt läbi või proov sai analüüsimise käigus kahjustada.

Näiteks on esialgsete andmete põhjal leitud, et kõige levinum Covid-19 testi tüüp Hiinas (RT-PCR test) annab vale-negatiivse tulemuse kuni 30 protsendil juhtudest, vahendab New York Times. Testide usaldusväärsus vajab edasist uurimist ning teadlased rõhutavad, et üldjuhul on probleemiks testimise protsessi käigus juhtunud vead ja mitte see, et tegemist oleks kehvade testidega.

Sellepärast on oluline arvestada lisaks testi tulemustele ka teisi faktoreid, nagu kokkupuudet võimalike nakatunutega, enesetunnet ja erinevaid haigussümptomeid. Patsiente nõustades tuleb rõhutada karantiinireeglite järgimise olulisust.