Teadlased tegid kindlaks, millised iseloomuomadused võivad suurendada dementsuse riski

Mõned iseloomuomadused võivad anda märku suuremast dementsuse riskist.

FOTO: Shutterstock

Uuest uuringust on selgunud, et mõned iseloomuomadused võivad suurendada dementsusele eelnevate seisundite riski, vahendab Neuroscience News.

Uuringu käigus vaadeldi, kuidas mõjutavad viis iseloomuomadust – neurootilisus, ekstravertsus, kohusetunne, leplikkus ja avatus – dementsusele eelnevate seisundite nagu motoorse kognitiivse riski sündroomi (MCR) ja kerge kognitiivse häire (MCI) riski. 

Uuringus jälgiti 524 üle 65-aastase inimese tervist kolme aasta vältel. 38 osalejal kujunes kolme aasta jooksul motoorse kognitiivse riski sündroom ning 69 osalejal kerge kognitiivne häire. Osalejate iseloomu hindamise järel selgus, et avatus vähendas kognitiivsete probleemide tekkimise riski kuus protsenti, aga neurootilisus suurendas riski kuus protsenti.