Tasuta hambaravi Tartu maakonna puuetega inimestele: mida tasub teada?

Ratastool.

FOTO: Urmas Luik

Eelmisel aastal laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi füüsilise ja vaimse puudega inimestele, kes ise ei suuda oma suuhügieeni eest hoolt kanda. Nende hambaravi eest tasub haigekassa kogu ulatuses ehk hambaid saab tasuta ravida kogu elu. 

Tasuta hambaravi ei saa kõik puudega inimesed. Nimelt on seatud kindlad kriteeriumid, millele inimese terviseseisund peab vastama, et ta saaks tasuta hambaravi.

Mis tingimustel saab tasuta hambaravi?

Eriarsti või perearsti otsusega saavad tasuta hambaravi need puudega inimesed, kes ei suuda ise oma suuhügieeni eest hoolt kanda ja seda ka mitte kõrvalisel juhendamisel. Nende hulka kuuluvad näiteks need, kellel on sügav vaimupuue, intellektipuue, dementsus, autismi spektri häire või muud psüühilised kõrvalekalded. Samuti need, kes on halvatud, ilma käteta, või kellel on haigus, millega kaasnevad käte liigutushäired (nt Parkinsoni tõbi, raskekujuline tantstõbi).

Vajaduse korral määrab raviarst (mitte hambaarst) inimesele tasuta hambaravi õiguse, sh narkoosis tehtavaks hambaraviks, ja teeb tervise infosüsteemi vajaliku märke. Sealt jõuab info ka riigiportaali eesti.ee. Kui patsiendil on riigiportaalis nähtav eluaegse hambaravi vajadus, võib vastuvõtuaja broneerimiseks pöörduda hambaarsti poole.

Tähele tuleb panna seda, et tasuta vastuvõtuaja saab broneerida vaid selle hambaarsti juurde, kellel on haigekassaga leping ja kes pakub hambaravi puudega inimestele. Haigekassa lepinguga hambaarstide kontaktid leiab haigekassa kodulehelt.

Mida silmas pidada vastuvõtuaja broneerimisel?

Puudega inimesele hambaarsti juurde aega broneerides tuleb silmas pidada mitut asjaolu. Helistaja peab olema valmis jagama infot puudega inimese seisundi kohta. Näiteks tuleb hambaarstile teada anda, kas inimene on võimeline hambaarstitooli istuma, ise suud avama ja kas ta saab aru arsti jutust. Arsti tasub teavitada ka sellest, mis puudega inimest ärritab ja mis rahustab.

Kindlasti tuleb öelda, millal inimene viimati hambaarsti juures käis ja millised on olnud kogemused. Näiteks ei saa lamavat inimest tavalises hambaravi kabinetis ravida ja seda tuleb teha hoopis haiglas.

Puudega inimese abistajal tasuks hambaarsti vastuvõtule kaasa tulla, et ta saaks vajaduse korral arstiga suhelda ning oma inimest toetada ja aidata.

Puudega inimeste hambaravi Tartu maakonnas

Tartu maakonnas asub mitukümmend kliinikut, kes pakuvad puudega inimestele tasuta hambaravi. Tartu Ülikooli kliinikumis ja Stigma erakliinikus saavad patsiendid vajaduse korral ka narkoosis hambaravi võimalust kasutada. Kõik Tartu maakonna kliinikud, kus osutatakse puudega inimestele haigekassa toel tasuta hambaravi, leiab haigekassa kaardilt.

Juhul kui puudega inimese kliinikusse toimetamiseks on vaja kasutada invatransporti,  tuleks ühendust võtta kohaliku vallavalitsuse sotsiaaltöötajaga, kes aitab seda organiseerida.