L, 19.09.2020

PERH: Uuetoa vabastamiseks oli mitu põhjust

Hasso Uuetoa.

FOTO: Mihkel Maripuu

PERH teatas Postimehe pärimise peale tipparst Hasso Uuetoa äkilise vabastamise kohta, mis jättis patsiendid ilma vajaliku operatsioonita, et otsust arsti vabastamiseks ei tee haigla juhatus kergekäeliselt, vaid seda analüüsitakse põhjalikult.


«Usalduse kaotamine seisnes mitmes asjaolus, millest näiteks üks oli, et hoolimata vastavasisulisest kokkuleppest suunas doktor Uuetoa jätkuvalt patsiente Ida-Tallinna Keskhaiglasse ravile, samuti osales ta regionaalhaigla poolt lähetatuna veebruaris 2011 koolitusel, mille käigus omandatud teadmisi kasutas Uuetoa ITKs 7. detsembril 2011 piloteerides uut neeruarterite denervatsiooni protseduuri.

Siinkohal tuleb täpsustada, et meie esialgsel väitel sai Uuetoa koolituse eest raha selle protseduuri õppimiseks. Haigla tunnistab siinkohal oma tehnilist eksimust ning kinnitab, et koolituse maksumust arstile tõepoolest välja makstud ei ole, kuid talle tagati tema sellekohase taotluse alusel keskmise töötasu säilimine.

Juhatuseni jõudis haigla kardioloogide seast aastaid nurinat, et Uuetoa suunab regionaalhaigla patsiente ITKsse stimulaatorite implantatsiooniks ning et meie kardioloogid peavad ravima Hasso Uuetoa poolt ITKs ravitud haigete tüsistusi, kuna ta seal oma haigetele järelkontrolli ei teinud ja tüsistusi ei ravinud.

Iga organisatsioon eeldab, et kui uut meetodit õpitakse, siis seda rakendatakse ja arendatakse eelkõige tööandja juures.

Juhatuse liikmete, kliiniku ja keskuse juhtide kohtumisel Hasso Uuetoga olid kõne all mitmed edasised lahendusteed, sealhulgas ka ühe võimalusena töösuhte jätkamine. Regionaalhaigla pakkus Uuetoale võimalust jätkata töötamist tingimusel, et ta seob end edaspidi vaid selle haiglaga, millest doktor Uuetoa siiski keeldus, kuivõrd tema sõnul ei ole tema sooviks siduda end vaid ühe haiglaga.

Kuigi regionaalhaigla tunnustab Uuetoad jätkuvalt kui kõrgelt hinnatud spetsialisti, ei olnud ta valmis mingisugusteks kompromissideks ja seetõttu tööleping ka sellisel moel lõpetati

Juhatuse tasemel oli umbes aasta tagasi koosolek, kus lepiti kokku, et Uuetoa ei suuna meie haigla patsiente ITKsse. Kuna Uuetoa väljendas soovi rohkem patsiente vastu võtta, siis pakuti talle samal koosolekul võimalust töötada ka väljaspool tööaega ja täiendava lisatasuga meie haiglas. Sisuliselt pakkusime võimalust töövälisel ajal tegelda samade asjadega, millega Uuetoa tegeleb ITKs. Sellest Hasso Uuetoa keeldus.

Nimetatud koosolekul saavutati kokkulepe, millega Uuetoa lubas haigete suunamise ITKsse lõpetada ning temale kui heale spetsialistile säilitati õigus ITKs stimulaatoreid implanteerida teistest haiglatest suunatud patsientidele. Kahjuks ei pidanud Uuetoa sellest kokkuleppest kinni.

Patsientide suunamine teise raviasutusse pole haigla seisukohalt aktsepteeritav käitumine. Selline käitumine on patsiendi tarbetu jooksutamine - nad oleksid saanud abi meie haiglas ning liiatigi olid nad ju selleks ka soovi avaldanud, pöördudes meie haiglasse.

Töösuhte lõpetamise järel on regionaalhaigla kontakteerunud Uuetoa patsientidega ning kokku on lepitud nende edasise raviga seonduv. Rõhutame, et ükski patsient ei jää ravita. Kitsas valdkond, mida tegi regionaalhaiglas ainult dr Uuetoa, on kodade virvenduse kateeterablatsioonid. Neid protseduure tehakse aastas saja ringis. Kuni aprillini on protseduurile järjekorras 58 patsienti.

Rõhutame, et tegemist on elukvaliteeti parandava protseduuriga, mitte elupäästva protseduuriga. Dr Uuetoa patsientidega on järjest ühendust võetud, ning kellega pole veel jõutud võtta, seda kindlasti tehakse. Neile on teatatud, et arsti töökoha muutuse tõttu hetkel neid protseduure ei tehta. Kõiki patsiente konsulteeritakse ning otsustatakse edasine ravi.

Oleme pidamas läbirääkimisi Soome kolleegi kaasamiseks ning veebruarist loodame protseduurid taas käivitada. Praegu oleme suunanud ka ühe meie arsti vastavat valdkonda õppima ja tema peaks alustama poole aasta pärast. Kahjuks ei olnud dr Uuetoa regionaalhaiglas töötamise ajal nõus enda kõrvale teist spetsialisti koolitama.

Ventrikulaarse tahhükardia ablatsiooniks haigeid järjekorras pole. Praegu meie haiglas mõned kuud seda protseduuri teha ei saa. Need on tavaliselt eluohtlikus seisundis kiireloomulist ravi vajavad haiged, keda saame saata ravile Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Meie haiglas on välja arendatud ja olemas parimad ravivõimalused ning ravimeeskonnad. Vajadusel kaasatakse patsientide edasiste raviotsuste tegemiseks arstlikke konsiiliume ning konsulteeritakse ka tohtritega teistest riikidest ja haiglatest.