Parlament soovib luua Euroopa tervishoiuliidu

Maskiga naine Brüsseli tänaval 10. juulil 2020 – päeval, mil Belgia valitsus kuulutas maski kandmise taas kohustuslikuks poodides, söögikohtades ja siseruumides olevates meelelahutusasutustes.

FOTO: Aris Oikonomou / AFP/ Scanpix

ELi rahvatervise strateegiat käsitlevas resolutsioonis rõhutab Euroopa Parlament, et koroonakriisi järel vajab EL tugevamaid hoobasid tervishoiukriisidega tegelemiseks. Resolutsioonis, mis võeti 10. juulil vastu 526 poolthäälega (vastu hääletas 105 ja erapooletuid oli 50), sätestab Euroopa Parlament ELi tulevase rahvatervise strateegia põhimõtted pärast Covid-19.

Esmane vastutus rahvatervise ja eelkõige tervishoiusüsteemide eest lasub ELi liikmesriikidel. EL mängib olulist rolli rahvatervise parandamisel, haiguste ennetamisel ja ohjamisel, terviseohtude leevendamisel ning liikmesriikide tervishoiustrateegiate ühtlustamisel.

Parlamendi hinnangul tuleks keskenduda eelkõige liikmesriikide tervishoiusüsteemide suurema sidususe ja koordineerituse tagamisele, sest koroonakriisiga võrreldava pandeemiaga ei suuda eraldi hakkama saada ükski riik.

Parlamendiliikmed soovivad seetõttu luua Euroopa tervishoiuliidu, mis hõlmaks tervishoiuteenuste ühiseid miinimumstandardeid, mis põhinevad liikmesriikide tervishoiusüsteemide stressitestidel.

Samuti nõuab parlament selge ELi ravimistrateegia väljatöötamist, et tegeleda ELi ja ülemaailmsete ravimite tarneahelate probleemidega ja tagada taskukohaste ravimite kättesaadavus.

Lisaks soovivad parlamendiliikmed, et komisjon esitaks ettepaneku Euroopa tervisemehhanismi loomiseks, mille ülesanne oleks jälgida ravimite ja meditsiiniseadmete strateegilise reservi loomist ja tagada selle nõuetekohane toimimine.