P, 20.09.2020

Probleemsetele lastele loodi Hiiumaal Põhjamaade stiilis noortekodu

Tüdruk Hiiumaa rannaliival mängimas. Foto illustratiivne.

FOTO: Shutterstock

Hiiumaa sotsiaalkeskuse noortekodus hakatakse pakkuma ööpäevaringset rehabilitatsiooniteenust lastele ja noortele, kellele on vajalik kohaldada kinnise lasteasutuse teenust. See on ajutine ööpäevaringne teenus lastele ja noortele, kelle käitumine ohustab tõsiselt lapse või teiste inimeste elu, tervist ja arengut. 

«Lapsel võib olla probleeme vaimse tervisega, sage on ennast või teisi kahjustav käitumine, alates agressiivsest käitumisest kaaskodanike vastu kuni enese vigastamiseni,» toob näiteks kinnise lasteasutuse teenuse juht Enelis Linnas ning tõdeb, et kinnises lasteasutuses on võimalik piirata üht olulisemat põhiõigust – liikumisvabadust, mistõttu saab last teenusele suunata ainult kohtu kaudu.

Hiiumaal tegeletakse noortega nii individuaalselt kui grupiteraapial põhinedes, et tuua välja noore individuaalsed võimed, toetada õpioskusi ja eale vastavate sotsiaalsete oskuste omandamist ning tõsta isiklikku vastutusvõimet. Eesmärk on tekitada noores huvi oma arenguteekonda panustada ning et ta suudaks teenuselt lahkudes elada enda või teiste elu või tervist kahjustamata.

«Lapse käitumisel on alati põhjus ning käitumise taga peegeldub lapse vajadus. Noortekodus keskendutakse sotsiaalsete oskuste arendamisele, fookuses on koostöö lapse võrgustikuga, eelkõige pere ja lähedastega. Lisaks õpitakse oma tunnete kontrollimist, probleemide lahendamist ja igapäevaseid toimetulekuoskuseid,» selgitab Linnas.

Hiiumaa sotsiaalkeskuse noortekodus saab korraga toetust kuni kuus last ja noort, kelle abistamisel võetakse eeskuju Põhjamaade ravikodu mudelist, kus lähtutakse miljööteraapilistest põhimõtetest, arvestatakse lapse traumadega ning kaasatakse ja toetatakse võimalikult palju lapse perekonda. 

Hiiumaa sotsiaalkeskuse juht Riho Rahuoja sõnas, et tänu uuele teenusele on sotsiaalkeskuse võimalused erivajadustega lapsi aidata oluliselt kasvanud: «Meie nõu ja abi neile ei jää ainult Kõppu, vaid ulatub üle kogu Hiiumaa ja kaugemalegi.»

Noortekeskuse avatakse 10. augustil. Noortekodus saab korraga toetust kuni kuus last ja noort. Lisaks Hiiumaale osutavad kinnise lasteasutuse teenust Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe ja Valgejõe õppekeskus, Rakvere Lille kodu ning Tallinna Laste Turvakeskus. Nendes viibib ligikaudu 76 last ning 33 lapse puhul on abivajaduse hindamine pooleli.