P, 20.09.2020

EL süstib 128 miljonit eurot koroonaviirusega seotud teadusprojektidesse

Euroopa Komisjoni Innovatsiooni, teadusuuringute, kultuuri, hariduse ja noorte volinik Mariya Gabriel.

FOTO: EMMANUEL DUNAND/AFP

Euroopa Komisjon toetab 128 miljoni euroga 23 uut teadusprojekti, mille eesmärk on ohjata koroonaviiruse pandeemiat. Toetust saavad kokku 347 uurimisrühma 40 riigist, sealhulgas on 34 osalejat 16 riigist väljastpoolt euroliitu. 

Rahaline tugi aitab teadlastel võidelda pandeemia ja selle tagajärgedega, mõista paremini pandeemia käitumuslikku ja sotsiaalmajanduslikku mõju ning uurida suuri patsiendirühmi (kohorte) kogu Euroopas.

Ettevõtetel aitab toetus suurendada valmisolekut toota ja võtta kasutusele juba valmis lahendusi ning arendada meditsiinitehnoloogiat ja digivahendeid. Need teadusuuringud täiendavad varasemaid jõupingutusi diagnostika, ravi ja vaktsiinide väljatöötamisel.

Uued projektid hõlmavad järgmist:

  • Tootmise ümberkorraldamine elutähtsate meditsiinitarvete ning seadmete kiireks tootmiseks, kasutades näiteks survevalu ja kihtlisandustootmist (3D-printimine), tootmis- ja tarneahelameetodeid, ning tootmise ümberkorraldamine kiire reageerimise teenindusvõrguks.
  • Meditsiinitehnoloogia ja digivahendite arendamine, et paremini haigust avastada ning patsiente jälgida ja hooldada. Selleks töötatakse näiteks välja seadmeid, millega saab kiiremini, odavamalt ja lihtsamalt diagnoosida, ning uusi tervishoiutöötajate kaitsmise tehnoloogiaid. 
  • Riiklike tervishoiusüsteemide reageerimise mõju analüüsimine. Näiteks analüüsitakse mõju vaimsele tervisele, sealhulgas riskitegurite soopõhiseid aspekte ja sotsiaal-majanduslikku koormust, et koostada poliitikakujundajate ja tervishoiuasutuste jaoks suunised ning suurendada valmisolekut tulevasteks sarnasteks sündmusteks.
  • Suurte patsiendirühmade (kohortide) uurimine, et hinnata nende kokkupuudet riskiteguritega, mõista paremini haiguse võimalikke põhjuseid ja parandada edaspidist reageerimist viirusele ja rahvatervise ohtudele.
  • Koostöö tõhustamine ELi ja rahvusvaheliste rühmade vahel, luues teadusasutuste võrgustikke, kes koguvad andmeid patsientide ravi kohta, et oleks võimalik uurida patsiendi tervisekirjeldust, riskitegureid, ravi ohutust ja tõhusust ning võimalikke koroonaviiruse vastaseid strateegiaid.

Toetussumma tuleb Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmist «Horisont 2020» ja tegemist on osaga komisjoni 1,4 miljardi euro suurusest eraldisest koroonaviiruse ülemaailmse tõkestamise algatusele, mille president Ursula von der Leyen käivitas 2020. aasta mais.