R, 25.09.2020

Solman soovib, et soovahetusele eelneks kaheaastane ooteperiood

Rahvastikuminister Riina Solman.

FOTO: Marko Saarm/Sakala

Rahvastikuminister Riina Solman (Isamaa) leiab, et soo vahetamist ei tohi muuta lihtsaks võimaluseks, sest praktikas on olnud juhtumeid, kus inimesed on oma algset sugu tagasi soovinud.

Solman märkis, et kehtiva määruse puhul lähtub arstlik ekspertiisikomisjon isiku soolise kuuluvuse ja soovahetuse otsuse tegemisel muu hulgas ka sellest, et soovahetuse taotlejal on transseksuaalne identiteet esinenud anamneesis vähemalt kaks aastat enne otsuse tegemist ning on olemas psühhiaatri otsus, mis välistab soovahetamise soovi tingituse psüühikahäirest ning geneetilise uuringuga on kinnitatud kromosomaalse ja gonaadisoo kokkulangevus.

Sotsiaalministri uue määruse kavandis on aga öeldud, et komisjon teeb otsuse isiku soolise kuuluvuse ja soo muutmise kohta, lähtudes psühhiaatri hinnangust, mis välistab soolise ebakõla tingituse psüühikahäirest. Seega kaheaastast nn ooteperioodi enam uues määruses nimetatud ei ole.

Solmani sõnul ei tohi soo muutmine olla tehtud väga lihtsaks võimaluseks, sest praktikas on olnud mitmeid juhtumeid, kus inimesed on oma algset sugu tagasi soovinud. Olles suhelnud valdkondlike spetsialistidega, palub rahvastikuminister nimetatud kaheaastase ooteperioodi regulatsiooni ka edaspidi sätestada.