N, 29.10.2020

Uuringus selgus, millele kulub ligi pool Eesti arstide tööajast

Kas arstid vajaksid oma igapäevases töös rohkem abijõudu, nii et jääks rohkem aega patsientidega suhtlemiseks?

FOTO: Shutterstock

Uuringu tulemustest selgus, et arstid veedavad ligi poole ehk pea neli tundi oma tööajast arvutis. Sealjuures on kõige aeganõudvamaks tegevuseks andmete sisestamine ja päringute tegemine, kirjutab Med24

Tallinna tehnikaülikooli tervishoiutehnoloogia tudeng Anni Männil analüüsis magistritöös Eesti perearstide ajakasutust patsientide visiitidel.

Uuringu käigus vaadeldi seitsme perearsti juures 63 patsiendi visiiti. Männili sõnul kulutavad perearstid ligi poole ehk 37 protsenti visiidiajast arvutipõhistele tegevustele ja 63 protsenti toimingutele, milles arvutit ei kasutata. Kõige ajakulukamateks tegevusteks patsiendi visiitidel osutusid nõustamine, anamneesi võtmine, dokumenteerimine ja patsiendi kohta terviseinfo otsimine digiloost või perearsti tarkvarast.

Vaatlusuuring näitas, et arvutis veedetud tööajast kulub valdav osa vaid mõne üksiku tegevuse – andmete sisestamise ja päringute tegemise – sooritamiseks. See viitab olemasolevate protsesside ebaefektiivsusele ja piisava toe puudumisele aeganõudvate toimingute läbiviimiseks. Männil lisab, et see omakorda suurendab perearsti töökoormust, tekitab stressi ja võib viia läbipõlemiseni.