N, 22.10.2020

Eesti Õdede Liit: eriõe vastuvõtud lahendaks paljude patsientide tervisemured

Eriõed, kes lisaks õe õppele on läbinud ka spetsialisti- või magistriõppe, on pädevad näiteks patsiente iseseisvalt vastu võtma ja jälgima, andma hinnanguid patsiendi terviseseisundile, suunama vajadusel kolleegi vastuvõtule ja pikendama retsepte.

FOTO: Shutterstock

Täna, 14. oktoobril arutab haigekassa tervishoiuteenuste loetelu komisjon eriõe vastuvõttude sisseseadmist. Taotluse eriõe vastuvõttude avamiseks esitas Eesti Õdede Liit, kes peab seda vajalikuks ja vältimatuks muudatuseks tervishoiuteenuse patsiendikesksemaks ja kättesaadavamaks muutmiseks.

«Loodame väga eriõe vastuvõttude sisseviimisele, sest seadusandlus ja rahastus peavad patsientide tervise parandamisele kaasa aitama. Seni ei tohi õed seaduse järgi teha töid, milleks neil oskused ja teadmised olemas on ning kannatajaks jääb kokkuvõttes patsient,» ütles eriõe magistrikraadi kaitsnud Elisabeth Hallimäe.

Eesti Õdede Liit esitas 2019. aasta lõpus haigekassale ettepaneku eriõe teenuse lisamiseks tervishoiuteenuste loetellu. «Eriõed, kes lisaks õeõppele on läbinud ka spetsialisti- või magistriõppe, on pädevad näiteks patsiente iseseisvalt vastu võtma ja jälgima, andma hinnanguid patsiendi terviseseisundile, suunama vajadusel kolleegi vastuvõtule ja pikendama retsepte. Eriõe vastuvõtud lahendaks paljude patsientide tervisemured,» ütles Eesti Õdede Liidu juhatuse liige Gerli Liivet.

Eriõe määratluses ja baaspädevustes on kokku leppinud õendusõppejõud, õendusjuhid ja praktiseerivad õed ning need on kinnitanud Eesti Õdede Liidu volikogu. Eriõe baaspädevused tuginevad rahvusvahelise õdede nõukogu ja Euroopa õdede nõukogu kokkulepitud eriõe definitsioonile ja ettevalmistusele.

Eesti Õdede Liit on kutseorganisatsioon ja ametiühing, kuhu kuulub ligi 4000 inimest. Liit on seadnud oma eesmärgiks elanikkonna tervise, õenduse arengu ning inimeste terviseteadlikkuse edendamise. Eesti Õdede Liit osaleb rahvusvahelise õdede nõukogu ja Euroopa õdede nõukogu tegevuses.