N, 22.10.2020

Kust saada kiirelt tasuta psühholoogilist nõustamist?

Sügise tulekuga on segadus taas suurem, näiteks on päevakorral küsimused koolikorralduse kohta ning kas ja millal kehtestatakse uus eriolukord.

FOTO: Shutterstock

Kui tüliõunad potsatavad eluteele, ebakindlad olud ja pinged painavad järeleandmatult, hinge poeb nukrus, on aeg muresid jagada inimesega, kes aitab lahenduste suunas.

Lahendus.net pakub tasuta psühholoogilist nõustamist ja infot läbi veebikeskkonna ning tutvustab vaimse tervise valdkonda ja psühholoogilise abi saamise võimalusi laiemalt läbi teabeürituste. Lahendus.neti eesmärgiks on vaimse tervise edendamine ja psühholoogilise abi kättesaadavamaks muutmine. Lahendus.net ei tegele teraapia ega psüühikahäirete raviga, vaid püüab inimest toetada ja aidata tal oma probleemi analüüsida. Vajadusel abistab Lahendus.neti nõustaja kirjutajal leida sobivat kohta, kuhu oma murega edasi pöörduda.

Nõustamisega tegelevad Lahendus.netis Tartu ülikooli ja Tallinna ülikooli vanemate kursuste psühholoogiaüliõpilased ja vilistlased, kes on läbinud vastava valikusõela. Kandidaatidega viiakse läbi vestlus, et hinnata nende pädevusi ja valmisolekut nõustamise läbiviimiseks. Seejärel läbivad vastuvõetud lahendajad põhjaliku veebipõhise nõustamisalase koolituse. Lahendajaid juhendavad professionaalsed, kutsega psühholoogid.

Abivajajate hulk on koroona levikuga suurenenud

Koroonakriisi ajal on sissetulevate kirjade arv kasvanud. Kõige suurem hüpe toimus aprillis ehk eriolukorra alguse poole, kui Lahendus.neti kirjutas 85 uut klienti. See on päris suur kasv, arvestades, et märtsis alustati 51 uut kirjavahetust ning eelmisel aastal samal ajal saabus vaid 21 esmakirja. Suvekuudel jäi esmakirju taas veidi vähemaks, kuid september on klientide arvu jällegi tõstnud.

Aprillikuus toimunud hüppe taga on tõesti tõenäoliselt pandeemia ja sellest tulenev ebakindlus. Lisaks oli inimestel keerulisem pääseda silmast silma psühholoogi või psühhiaatri vastuvõtule, mistõttu jõudis meieni suurem arv kliente – ka neid, kellel varasemalt oli juba näiteks oma vaimse tervise spetsialist olemas ja visiidid enne koroonakriisi regulaarsed. Ka septembrikuiste pöördumiste taga võib olla koroonaviirus. Suvel olid piirangud lõdvemad ning eriolukord selja taga, inimesed said viirusest veidi puhata. Sügise tulekuga on segadus taas suurem, näiteks on päevakorral küsimused koolikorralduse kohta ning kas ja millal kehtestatakse uus eriolukord.

Enim vajatakse sel aastal abi paarisuhetega

Sellel aastal on kõige rohkem pöördutud paarisuhteid puudutavate küsimuste ja muredega – suhteteemalised kirjad moodustavad ligi neljandiku kõigist esmapöördumistest. Eriti palju suhteteemalisi kirju saabus märtsis, aprillis ja mais, mil suhteid puudutavad pinged seoses koduspüsimisega kasvada võisid. Sage pöördumise põhjus on ka meeleoluga seonduvad probleemid, olgu selleks siis juba saadud meeleoluhäire diagnoos või lihtsalt alanenud meeleolu või sagedased meeleolumuutused.

Samuti on tihti pöördumise põhjuseks ka peresuhted, enesehinnang ning ärevuse, hirmu ja vihaga seotud mured. Küll aga ei tähenda see, et erinevaid pöördumise põhjuseid märksa rohkem ei oleks – kui selles nimekirjas ei olnud esindatud mõni vaimse tervisega seotud mure, mis lugejat puudutab, võib meie poole sellele vaatamata pöörduda.

Tasuta vaimse tervise abi kohta on rohkem infot võimalik leida Lahendus.net veebilehel asetsevast andmebaasist, kus otsingutulemusi saab filtreerida asukoha (nt Tartumaa), kategooria (nt unespetsialist) ja ka sihtgrupi järgi (nt lapsed). Veebipõhist infot ja abi pakuvad ka Peaasjad.

Kiirema kriisiga võib pöörduda ka näiteks järgmistesse kohtadesse

Eluliin

Tel 6 558 088 eesti keeles (E-P 19-7)

Tel 6 555 688 vene keeles (E-P 19-7)

www.eluliin.ee

Usaldustelefon

Tel 126 eesti keeles (E-P 17-3)

Tel 127 vene keeles (E-P 19-23)

www.usaldus.ee

Üleriigiline lasteabitelefon

Tel 116 111 eesti ja vene keeles (24h)

www.lasteabi.ee

Ohvriabi

Infotelefon: 612 1360 või 16106

www.ohvriabi.ee