Tervishoiutöötajad ja haiglajuhid soovivad meedikute väljavoolu peatamist

Lääne-Tallinna keskhaigla meedikud õpetajate streiki toetamas.

FOTO: Teet Malsroos / Õhtuleht

Tervishoiutöötajate ja haiglajuhtide esindajad kohtuvad 9. mail sotsiaalminister Hanno Pevkuriga, et esitada ühised ettepanekud, mis aitaksid pidurdada arstide ja õdede Eestist lahkumist.


Kuigi tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimised haiglate liiduga lõppesid kokkuleppele jõudmata, on arstide liit ja tervishoiutöötajate kutseliit otsinud võimalusi töörahu säilitamiseks.

Pidades konsultatsioone haiglajuhtidega on jõutud ühisele arusaamisele, et esmatähtis on peatada tervishoiutöötajate väljavool ja alustada laiapõhjalisi läbirääkimisi tervishoiu rahastamise muutmiseks. Nende küsimuste arutamiseks tehtigi üheskoos ministrile ettepanek kohtumiseks.

Arstide ja õdede Eestisse töölejäämise võti on töökoormuse reguleerimine ja palga alammäärade tõus. «Teeme ettepaneku kehtestada eriarstide koormuse ülempiirid ja õdede ning hooldajate koormuse standardid, samuti kasutada palgatõusuks vajaliku ressursina seadusega lubatud osa haigekassa jaotamata tulemist,» seisab ühisavalduses.

Haigekassa 2011. aasta kasum oli 9,6 miljonit eurot ja kokku on eelmistel aastatel kogutud jaotamata kasum praegu 164 miljonit.

«Selleks, et meie patsiendid saaksid ka edaspidi kvaliteetset ravi Eesti arstidelt ja õdedelt, et lüheneksid järjekorrad ja väheneks patsientide omaosalus arstiabi eest tasumisel, vajab tervishoiusüsteemi rahastamine süsteemseid muudatusi. Rahastamise muutmise aruteludes peaksid osalema nii erakondade kui patsientide, tervishoiutöötajate ja raviasutuste esindajad. Poliitiliste otsuste tegemisel on mõistlik lähtuda ekspertide soovitustest.»

Sotsiaalministrilt oodatakse konkreetseid tähtaegu tehtud ettepanekute elluviimiseks.