Meditsiiniuudised: enamik arste kaalub Eestist lahkumist

Arstid toetasid ka õpetajate palganõudmisi.

FOTO: Teet Malsroos / Õhtuleht

Rohkem kui pool Meditsiiniuudiste uuringus osalenud Eesti arstidest läheks hea pakkumise korral tööle välismaale.


Aprillis korraldatud anonüümsele veebipõhisele küsitlusele vastanud kolmesajast Eesti arstist pool kinnitas, et läheksid parema pakkumise korral väljapoole Eestit tööle, kirjutab mu.ee. Viimase aasta jooksul on sellele aeg-ajalt mõelnud 42 protsenti vastanud arstidest, 29 protsenti on seda kaalunud tõsiselt.

Et kõrgem palk mõjutab uue põhitöökoha kasuks otsustama, kinnitas enamik küsitletuist (70 protsenti). Pea pool arstidest töötab üle 40 tunni nädalas ja sama paljud märkisid, et inimlikum töökoormus uues kohas paneks neid senist töökohta hülgama.

Tallinna Lastehaigla kvaliteediteenistuse juhataja ja tunnustatud pediaater Lagle Suurorg toob arstide töökoormusest kõneledes välja Soome Arstide Liidu juhi Heikki Pälve seisukoha, et noorte meedikute suhtumine oma igapäevasesse töökoormusesse ja valvetöösse on muutunud: nii päevatöö kui ka valved soovitakse mahutada 38,25 tunni sisse nädalas. Võimalusel loobutakse valvetööst üldse. Noored hindavad vaba aega, perekonda ja sõpru.

Suurorg ütleb Eesti arstide ametivahetuse uuringu tulemusi kommenteerides, et arstide füüsilised töötingimused on praegu võrratult paremad kui enne 1990. aastaid. Samas jääb tema arvates suurtes haiglakompleksides puudu meeskonnatundest. Koos sellega jääb väheseks ka sügav huvi haigete ja nende pereliikmete vastu.