Omaste hooldajad pääsevad igapäevasest tšekkide kogumisest

Puudega laste hooldajad ei pea enam iga tšekki kõrvale panema.

FOTO: Kalev Lilleorg / Õhtuleht

Teisipäeval riigikogus teisel lugemisel olnud perekonnaseaduse muudatusega luuakse suurem selgus eestkostjate poolt esitatavasse aruandlusesse ja vähendatakse sellega seotud bürokraatiat.

Justiitsministri Kristen Michali sõnul võimaldab perekonnaseaduse kehtiv sõnastus grammatilise tõlgendamise korral mõista seadust selliselt, justkui peaksid eestkostjad tõendama ükshaaval ja ostutšekkide abil muu hulgas ka eestkostetava igapäevaseks ülalpidamiseks tehtud kulutusi, teatas justiitsministeerium. See aga ei ole olnud kunagi seaduse mõte. «Põhjendamatu bürokraatia kaob ning väheneb nii eestkostjate kui kohtute koormus. Kontroll jääb vaid nendeks juhtumiteks, kus on tegemist suuremate kulutustega või on tekkinud küsimusi eestkoste kvaliteedis,» lubas minister.

Michali sõnul on eelnõuga aruande esitamise korda täpsustatud selliselt, et igapäevaseks ülalpidamiseks tehtud kulutuste kohta näidatakse aruandes ära ainult igas kuus keskmiselt kuluva summa suurus, kuid seda tõendavaid dokumente lisama ei pea. «Seadusemuudatuse mõte on, et kohus peaks eestkostja tegevuse üle põhjalikumat järelevalvet teostama üksnes igapäevakulutusi ületava vara osas või juhul, kui on kahtlusi eestkoste kvaliteedis,» ütles Michal.

Seadusemuudatuse ettevalmistamisel osalesid teiste hulgas näiteks ka Eesti Puuetega Inimeste Koda, Tallinna Tugikeskus Juks, päevakeskus Käo, Eesti Juristide Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit, Eesti Advokatuur, Notarite Koda, kohtunikud, puuetega laste vanemad, õiguskantsler ning regionaalminister.