Haiglate liidu juht: tervishoiutöötajaid tuleb väärtustada

Arst

FOTO: Liis Treimann

Poliitiliselt tasandilt tuleb tervishoiutöötajatele anda selge signaal, et meie riigis tasub töötada, leiab Eesti Haiglate Liidu ja Pärnu haigla juht Urmas Sule.


«Arstide ja haiglate selge ja ühine soov on tervishoiu adekvaatne rahastamine, mis sõltub paraku riigi poliitilistest otsustest. Arstid on selles küsimuses olnud mõistetavalt emotsionaalsemad, haiglate liit on püüdnud hinnata olukorda pragmaatilisemalt ja arvestada reaalse poliitilise olukorraga. On küll olnud mõningaid erimeelsusi praktiliste ootuste tasemel, kuid seda ei tasu üle dramatiseerida,» rääkis Sule intervjuus ajakirjale Eesti Arst.

«Töötajad on tervishoiusüsteemi suurim väärtus ja ilma arstide, õdede ning teiste spetsialistideta ei saa me kvaliteetset tervishoiuteenust pakkuda ega teenuste kättesaadavust vähemalt praeguselgi tasemel hoida,» rõhutas ta.

Haiglate liidu ja arstide liidu praktiline huvi on Sule sõnul olla aktiivselt kaasatud 2013. aasta riigieelarve koostamisse. «Meie ühine soov on näha järgmise aasta eelarves tervishoiutöötajate palgatõusu ning raviteenuste hinnakirjas inflatsiooni mõjudega arvestamist,» sõnas ta.

«Inimene, kes on kümme aastat arstiks õppinud, on kogukonnale kuldaväärt. Sellest lihtsast tõest arusaamine on kriitilise tähtsusega. Haiglate ja arstide liit peavad oluliseks, et poliitiliselt tasandilt tuleb tervishoiutöötajatele anda selge signaal, et meie riigis tasub töötada ning karjääri planeerida,» leidis tohter.

«Kõige selgemini mõistetav riigi tervishoiutöötajatesse suhtumise näitaja on ikkagi teenuste hindades kajastuv tervishoiutöötajate palganumber, mille tõus kajastub kõige praktilisemal viisil nii arstide kui ka õdede rahakotis. Valitsus on sotsiaalministri suu läbi selgelt välja öelnud, et tervishoius on näha ette palgatõusu. Kui suur see tuleb, on läbirääkimiste ja poliitilise tahte väljenduse küsimus,» nentis haiglate liidu juht.