Ministeerium: arstide streigi ajal jääb haiglatel raha saamata

FOTO: SCANPIX

Sotsiaalministeerium kinnitas, et arstide streigi tõttu jääb haiglatel saamata teenuste osutamiseks vajalik raha ning streik mõjutab kõiki haiglate kulusid ja töötajaid.

Küsimusele, kuhu läheb raha, mis streigipäeval peaks kuluma arstide palkadeks, uuringuteks jne, vastas sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna juhataja Heli Paluste.

Ta selgitas, et haigekassa sõlmib haiglatega lepingud teenuste ja nende mahtude osas, reaalne raha liigub aga arvete alusel. «Tervishoiuteenuse osutaja esitab haigekassale arve kõigi osutatud teenuste eest. Seega, kui teenust ei osutata, siis selle eest ka arvet ei esitata ja haiglal jääb raha saamata,» rääkis Paluste.

«Arvestama peab, et teenuse hinna kaudu kaetakse kõik haigla kulud, mitte ainult palk, seega kaudselt mõjutab streik ja saamata jäänud maksed kõiki teisi töötajaid haiglates ja nende kogu majandustegevust,» lisas ta.

Streikivate arstide palgata jätmine tuleneb kollektiivse töötüli lahendamise seadusest, mille kohaselt ei pea tööandja streigi ajal töötajatele palka maksma.

Arstide streigi maksumuse kohta ütles Paluste, et see sõltub muuhulgas sellest, kui pikalt streigitakse, kui paljud töötajad tegelikult streigivad ja mis on nende teenuste maht, mida streigi ajal siiski osutatakse. Seda kõike on tema sõnul veel vara hinnata.

«Olulisem on meie hinnangul mitterahaline mõju, mis väljendub patsientide jaoks saamata jäänud ravis plaaniliste tegevuste edasi lükkumise tõttu ja järjekordade pikenemises,» ütles ta.