Pevkur arstide üldkoosolekul: streik ei lahenda probleeme

Sotsiaalminister Hanno Pevkur.

FOTO: Raigo Pajula

Sotsiaalminister Hanno Pevkur kutsus Põhja-Eesti Regionaalhaiglas toimunud tervishoiutöötajate üldkoosolekul arste üles streigist loobuma ja tervishoiusüsteemi kitsaskohtade üle arutlema.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla suur saal oli tänasel üldkoosolekul peaaegu täis ning arstidel oli mitmeid küsimusi nii sotsiaalminister Hanno Pevkurile, haigekassa uuele juhile Tanel Rossile kui ka riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmele Margus Tsahknale, mistõttu venis koosolek plaanitud kahe tunni asemel pikemaks.

Pevkuri koosolekul väljendatud soov oli, et tervishoiutöötajate esindajad istuksid veel maha tervishoiusüsteemi kitsaskohtade üle arutlema. «Ma kutsun teid üles, et me ei peaks patsientidele esmaspäeval ütlema vabandust, aga te ei saa songaoperatsioonile tulla,» ütles Pevkur.

Minister tõdes, et süsteem on täna pingule tõmmatud ja sisemisi ressursse väga palju ei ole. Lisaks personali palkade suurendamisele on vaja juurde ravijuhtusid ja uusi teenuseid, mida on ootejärjekorras ligi sada.

Arstid mures

Arstid tundsid muret, et isegi kui arstitudengite arvu ülikoolis suurendada, ei parane olukord tööturul, kuna need, kes ülikooli õppima lähevad, ei asu tulevikus tööle perearstina maakohtadesse isegi kui neile selleks stardiraha antakse.

Samuti toodi välja, et ehkki õdesid on juurde vaja, siis haiglad vähendavad õdede praktikakohti, kuna neile ei leidu juhendajaid. Õpet pole võimalik aga praktikakohata läbi viia.

Pärast koosolekut ütles Pevkur Postimehele, et arutelu oli konstruktiivne. „Arstid tegid erinevaid ettepanekuid, mis olid väga õiged. Tuleb leppida kokku miinimumteenuste maht, mida riik tagab. Samamoodi tuleb leppida kokku, millised haiglad Eestis, millist abi tagavad,“ ütles Pevkur. „Ma ei näinud sõnumit, et Eesti tervishoiusüsteem on kuristiku äärel,“ lisas ta.

Ministri sõnul olid kõik koosolekul püstitatud probleemid talle juba varasemalt teada. «Meil on probleemid ammu teada, probleemide lahendamisega tegeletakse. Selleks ei ole vaja streikida, streik ei too raha juurde. Streik ei ole vahend süsteemi muutmiseks,» kommenteeris Pevkur lisades, et streik on vahend ühiskonnas tähelepanu probleemile juhtimiseks. «Tähelepanu on saavutatud ka praegusel juhul. Ei ole vaja patsiente panna seisu, kus nad ei saa arstiabi,» ütles Pevkur.