Arstid: Pevkuri ettepanek tuli liiga hilja

Arstid on kõikjal ülekoormatud.

FOTO: SCANPIX

Arstide liidu sõnutsi ei jõutud haiglate liidu initsiatiivil korraldatud kohtumisel sotsiaalministeeriumis olukorda, mis võimaldaks kaaluda streigi ärajäämist.

«Sotsiaalminister ühtki konkreetset ettepanekut ei teinud peale selle, et ta on nõus kõiki tervishoiuprobleeme arutama. Kahjuks tuli seegi ettepanek alles nüüd, kuigi see, et tervishoius on töötüli ja töötajatel streigiõigus, selgus juba 26. jaanuaril pärast eriarvamuste protokolli allkirjastamist riikliku lepitaja juures,» märgib arstide liidu pöördumine. Streigi eelteade avaldati 3. septembril, ametlikult kuulutati streik välja 17. septembril.

Haiglate liit tegi suulise tingimusliku ettepaneku palgatõusuks, mis oleks võimalik juhul kui Haigekassa nõukogu muudab oma otsust eelarve koostamise nelja aasta prognoosi kohta. Sotsiaalministeeriumi teatel tuleb haigekassa nõukogule erakorralisest koosolekust ette teatada seitse päeva.

«Arstide liit ja tervishoiutöötajate kutseliit saavad arutada ametlikke pakkumisi, neid pole seni esitatud. Töörahu saabub  tervishoiuvaldkonnas siis, kui sõlmitakse kollektiivleping, mis piirab töökoormust ja parandab töötingimusi ning palgatõus on ainult üks osa sellest lepingust,» seisab liidu pöördumises.

Streik algab esmaspäeval.