R, 30.10.2020

Loetumad uudised

1
2
3
4
5
Eesti õendusabi kvaliteet on aastatega märgatavalt paranenud (1) Iseseisev statsionaarne õendusabi ehk õendusabi osutamine haiglas on mõeldud stabiilses seisundis krooniliste haigustega patsiendile, kes ei vaja pidevat arstiabi, kuid kes vajab abi ja raviprotseduure mahus, mis ületab koduõenduse võimalused. Eesmärk on säilitada ja võimaluse korral parandada patsiendi tervislikku seisundit ning toimetulekuvõimet ja vajadusel leevendada tema vaevusi. Selleks, et hinnata patsientide vajadusi ja parendada teenuse kvaliteeti Eestis, viis Hooldusravi Osutajate Ühendus haigekassa tellimisel läbi kliinilise auditi iseseisva statsionaarse õendusabi osutamise kvaliteedi ja põhjendatuse kohta.